A l’inici de curs, el professorat programa i planifica els aprenentatges per tal de fomentar el desenvolupament de les habilitats cognitives, comunicatives, emocionals i socials de l’alumnat durant tota la trajectòria educativa. En este sentit, cal tenir molt present la participació familiar, ja que és indispensable per a promoure el progrés de les esmentades habilitats i col·laborar en la formació del context d’aprenentatge idoni.

La reunió de començament de curs és una bona oportunitat per a comunicar a les famílies la gran rellevància que té la seua participació i com la poden dur a terme per a garantir transformacions significatives i convertir-se en agents de canvi a l’actual societat dialògica. 

El professorat té la responsabilitat de proporcionar a les famílies estratègies i orientacions per a aconseguir una participació efectiva i transcendental a la vida de l’alumnat:

  • Crear espais interactius receptius a nivell lingüístic, social i cultural, mitjançant activitats que involucren les famílies en el procés d’aprenentatge curricular, on puguen utilitzar la seua riquesa cultural per a ensenyar coneixements als fills i filles.
  • Formar les famílies en l’òptima participació a l’aula.
  • Crear ambients segurs en els contextos educatius amb l’ajuda i la
    implicació de les pròpies famílies i la comunitat.
  • Obrir espais de diàleg entorn de la lectura d’evidències científiques sobre temes que els preocupen.
  • Oferir estratègies de modelatge i bastiment perquè les famílies puguen
    donar suport des de casa; proporcionant estructures per a l’organització i la realització de les tasques escolars fora de l’horari lectiu.

En definitiva, les famílies necessiten saber que el professorat es preocupa per elles i pels seus fills i filles. D’esta manera s’obren nous horitzons per a l’aprenentatge i es genera el punt de partida per a propiciar un context educatiu prometedor, una participació més gran a nivell familiar i, per tant, una millora per a la societat en general.

[Imatge: Freepik]

By Isabel Bixquert

Mestra de primària, col·legi Profesor Luis Braille (València). Participante de la tertúlia pedagògica dialògica "A Muscles de Gegants"