No qualsevol tipus de participació comunitària té impacte en la millora educativa. Quina es fomenta des de les escoles?

Aquest nou curs escolar ja no hem d’aplicar les mesures de salut recomanades per a la COVID-19. Això significa que a les escoles poden tornar a entrar les famílies i persones externes al centre escolar.

Si es pregunta a les escoles si fomenten la participació dels familiars i de la comunitat segurament la seua resposta siga afirmativa, però quins espais de participació es fomenten? Tradicionalment, la participació de les famílies i de l’entorn es veu limitada a les festes i preparació de disfresses, esmorzars, decoració o pintura dels centres escolars, contacontes a l’aula o explicació dels oficis, reunions de tutoria per a informar, etc. També participen als consells escolars per a votar l’aprovació d’alguns documents de l’escola.

No obstant, fa anys que les evidències han demostrat que la participació familiar que està aconseguint un major impacte directe en la millora de l’educació dels seus fills i filles és l’educativa, decisiva i avaluativa.

Periòdicament, les escoles revisem el projecte educatiu per a reflexionar sobre quin tipus d’escola volem ser, deixant reflectides les característiques principals que la representen. En el cas de la Comunitat Valenciana, per exemple, les instruccions d’inici de curs han incidit enguany en la importància d’incloure les veus de les famílies i de les comunitats educatives. És una molt bona oportunitat perquè les escoles promoguen el que en el projecte de Comunitats d’aprenentatge s’anomena la fase del somni, en què tota la comunitat s’uneix per a somiar quin tipus d’escola desitja, incloent-hi les veus de totes les famílies i no només una representació.

Així, les escoles poden crear comissions mixtes, formades per familiars, professorat i qualsevol persona de la comunitat, en què junts i juntes impulsen i organitzen com es recolliran tots els somnis de millora educativa sense excloure cap veu. Aquesta comissió ha de tenir cura que en el procés els actes comunicatius siguen dialògics, és a dir, que ningú duga a terme interaccions de poder que suposen una barrera per a la participació.

En aquestes comissions es fomenta el desenvolupament comunitari, creant un espai on els membres de la comunitat prenen decisions en un pla igualitari juntament amb els professionals. Creen junts un projecte d’escola en funció dels seus interessos i amb un únic objectiu comú: millorar l’educació de totes i tots.

Per a més informació es poden consultar els resultats que ja han estat publicats a diferents articles científics i que es recullen a la plataforma Adhyayana.

By Sara Carbonell

Mestra d'educació especial i primària. Directora del CEIP L'Escolaica. Professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit, la socialització preventiva de la violència de gènere a les escoles i la prevenció de la violència des d'edats primerenques.