Es parla molt dels perjudicis de l’ús de les xarxes socials i dels videojocs a la infància. S’escolta una part del professorat dir que “la culpa del baix rendiment és del temps que passen enganxats”. Què hi ha de cert en aquesta idea? Fins ara els estudis s’han centrat en com afecta a l’aprenentatge, però s’ha publicat poc sobre els efectes que té en l’atenció i l’empatia. No obstant això, en un informe de la Comissió Europea publicat el 2020, podem trobar-hi resultats i recomanacions per a un ús de la tecnologia que augmente l’empatia i l’atenció. Avancem que els resultats confirmen que els beneficis o els perjudicis dependran de com es faça servir la tecnologia, durant quant de temps i amb quina finalitat.

Sabem que la tecnologia digital pot augmentar l’empatia a la infància quan se li dóna un ús prosocial. A les escoles ho podem promoure a través d’activitats acadèmiques, amb programes de formació i comunicació digital que no substituïsquen les interaccions cara a cara. Per contra, té l’efecte de reduir l’empatia quan es juga a videojocs violents i es fa servir per a perpetrar l’assetjament o la discriminació. Per sort, ja hi ha programes com el model dialògic de prevenció de conflictes que estan aconseguint eradicar conductes de ciberassetjament, promovent en l’alumnat més confiança i seguretat per a rebutjar la violència i donar suport a les víctimes gràcies a que tota la comunitat s’involucra en la tolerància zero a la violència.

Pel que fa a l’atenció, la integració de dispositius intel·ligents a les activitats educatives de l’aula té un efecte positiu quan l’enfocament d’aprenentatge té en compte les evidències científiques. Tot i això, els dispositius mòbils, els videojocs i els ordinadors tenen un efecte de distracció en la capacitat d’atenció dels nens quan el temps dedicat a l’ús de la tecnologia digital amb fins no educatius cada dia supera les dues hores.

La ciència, una vegada més, ens dóna eines per a orientar les famílies i els alumnes sobre com obtenir beneficis de l’ús de les tecnologies digitals. També ens ofereix les claus per saber què fer per a eradicar l’assetjament online que tant afecta l’alumnat des d’edats molt primerenques. En conclusió, l’ús de la tecnologia vinculat a l’aprenentatge, compartir videojocs no violents que no socialitzen en el desig cap a la violència i tindre clar que no han de substituir les interaccions socials cara a cara poden ser meravelloses recomanacions per a tindre en compte en l’educació de la infància.

 [Foto de Patricia Prudente en Unsplash]

By Sara Carbonell

Mestra d'educació especial i primària. Directora del CEIP L'Escolaica. Professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit, la socialització preventiva de la violència de gènere a les escoles i la prevenció de la violència des d'edats primerenques.