Colegas dialogando, Periódico Educación

No hi ha cap publicació científica que explique millores educatives (o de qualsevol altre àmbit social) que s’hagen generat des del concepte de modernitat líquida. El seu autor, Bauman, va ser agent militar de la repressió estalinista del 1945 al 1953 i escrivia obres estalinistes ortodoxes, és a dir, el que alguns anomenen sòlides i en realitat eren dures. Sempre va escriure allò que era convenient per al seu estatus i remuneració individual, no per a la millora de la societat: obres estalinistes durant el domini de Stalin, altres sobre temes com Lenin o Stalin des de la mort del dictador fins la caiguda del mur, i sobre modernitat líquida a l’entrada del mil·lenni quan ja dominava el mercat. No és estrany, doncs, que no trobem millores de l’educació basades en les seues aportacions, tot i que s’ha usat i abusat molt del terme líquid en el nostre àmbit educatiu.

Per contra, sí que coneixem moltes publicacions científiques que demostren les millores educatives i socials que ha generat la teoria de la societat dialògica i també les estem vivint directament a milers de centres educatius de totes les parts del món, a les nostres famílies, a les nostres amistats. La humanitat només ha inventat dues formes en què basar les relacions: el diàleg o la violència, no hi ha una tercera opció. Hui, quan comencem les classes ja al 2023, què farem? Dialogar amb col·legues, alumnat i famílies. I quan sortim del centre i anem amb amistats o amb la família? Dialogar. I quan fem servir el WhatsApp? Dialogar.

La teoria de la societat dialògica, de la qual l’aprenentatge dialògic n’és una de les concrecions, permet analitzar científicament aquests diàlegs i millorar-los. D’aquesta manera, es millora l’educació, la família, l’oci, la política, l’economia i totes les dimensions de la vida, abordades no només des del respecte sinó també des de la nostra defensa de la diversitat. En un mercat on tenen més presència personatges corruptes que científics o científiques com Karikó, que ens ha salvat la nostra salut i les nostres vides, és esperable que també tinga més presència la modernitat líquida que les teories que milloren l’educació i la societat. Però, quan volem millorar la nostra salut, el que és intel·ligent és triar les vacunes de Karikó; quan volem millorar l’educació i la societat, és triar la teoria de la societat dialògica.

 

[Imatge: iStock]

By Marta Soler

Doctora per la Universitat de Harvard. Ex-presidenta de l'Associació Europea de Sociologia.