El 30 de juny passat, la Comissió Europea publicava l’informe Camins cap a l’èxit escolar, disponible per a la seua consulta per part de tota la ciutadania. L’informe inclou orientacions polítiques per a millorar l’educació, per a tots els governs membres de la unió, segons les evidències científiques i les conclusions de les avaluacions realitzades als diferents països.

L’informe fa un posicionament ferm que l’educació pot i ha de ser una eina per a superar les desigualtats socials. Els nostres sistemes educatius continuen reproduint les desigualtats socials existents quan tenen la capacitat, amb les actuacions pertinents, de fer tot el contrari. Una educació de la màxima qualitat en contextos d’exclusió pot fer front, tal com demostren les investigacions científiques, a la desocupació i la pobresa que es transmeten de generació en generació. Aquest informe detalla un pla estratègic amb mesures molt concretes que ofereixen una oportunitat perquè totes i tots, independentment del context on han nascut, puguen tindre trajectòries d’èxit. 

Algunes d’aquestes mesures consisteixen en:

  1. Promoure polítiques actives contràries a la segregació i l’adaptació, i  centrar-se en la qualitat dels aprenentatges i la promoció d’interaccions entre alumnat de diferents capacitats. Per tant, aconseguir l’equitat entre l’alumnat no dependrà dels dissenys i les adaptacions curriculars, sinó d’assegurar aprenentatges d’alta qualitat en tots els contextos. 
  1. Per a aconseguir l’èxit han demostrat ser eficaços els projectes escolars integrals que compten amb la participació de la comunitat (professorat, alumnat, famílies, voluntariat, agents socials, de salut, etc.) en tres aspectes fonamentals: (a) participació en activitats d’aprenentatge dins de l’aula; (b) participació en les preses de decisions centrals en el desenvolupament dels projectes educatius; (c) crear espais per a la formació de familiars en els temes que més necessiten.
  2. Assegurar que la formació inicial i continuada del professorat està basada en investigacions científiques i no en pràctiques no contrastades.
  3. Fomentar un entorn escolar participatiu i democràtic que implique tot l’alumnat en la presa de decisions del centre i en la creació de contextos escolars segurs lliures de tot tipus de violència.

Quan ens preguntem si serà la nova llei educativa espanyola (LOMLOE) una llei que tinga impacte en la superació de les desigualtats i la millora en l’èxit de tots els xiquets i xiquetes sense distinció, sabem que l’oportunitat de que siga així depén que s’acoste de manera clara i contundent a aquests camins cap a l’èxit escolar; una cosa que de moment no ha fet. Mentre la política educativa s’allunye de les evidències científiques, continuarem vulnerant el dret de tot xiquet, xiqueta i persona de qualsevol edat a rebre la millor educació possible, en aquest o en altre país. En aquest sentit, l’esperança més gran l’ofereixen totes aquelles escoles i comunitats educatives que sí treballen per formar-se i aplicar en els seus contextos educatius les actuacions que impulsen camins cap a trajectòries d’èxit.

By Esther Roca

Durant 12 anys, mestra d'educació especial i assessora d'educació inclusiva en la Generalitat Valenciana. Actualment, professora de la Universitat de València. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit en diversitat de grups socials i etapes d'aprenentatge, la formació docent, la inclusió educativa i la socialització preventiva de la violència de gènere.