Des de 2007, cada 2 d’abril se celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme.

  • L’autisme —denominat també trastorn de l’espectre autista (TEA)— constituïx un grup d’afeccions diverses relacionades amb el desenvolupament del cervell.
  • Les característiques poden detectar-se en la primera infància, però, sovint, l’autisme no es diagnostica fins molt més tard.
  • Aproximadament un de cada 100 xiquets té autisme.
  • Les capacitats i les necessitats de les persones amb autisme varien i poden evolucionar amb el temps. Encara que algunes persones amb autisme poden viure de manera independent, hi ha unes altres amb discapacitats greus que necessiten constant atenció i suport durant tota la seua vida.
  • Les intervencions psicosocials basades en evidències poden millorar les aptituds socials i per a la comunicació, i tindre un impacte positiu en el benestar i la qualitat de vida tant de les persones amb autisme com les dels seus cuidadors.
  • L’atenció a les persones amb autisme ha d’anar acompanyada de mesures en l’àmbit comunitari i social per a aconseguir major accessibilitat, inclusivitat i suport.

(Pots trobar esta informació i més en la web de l’Organització Mundial de la Salut)

L’educació és clau per a millorar les vides de les persones amb autisme, que suposen al voltant d’una quarta part de l’alumnat amb necessitats educatives especials i aproximadament un 1% del total. Hui hem arreplegat per a tu una selecció d’articles que aporten evidències científiques sobre el TEA i accions que ja estan millorant les seues vides des dels centres educatius: 

Des de Periódico Educación continuarem treballant dia a dia per a fer arribar a tota la ciutadania una informació basada en evidències d’impacte social, és a dir, informació que servix per a millorar l’educació i, per tant, les vides de les persones.

[Imatge: canva.com]