Un diagnòstic que sol arribar tard i després de molt de patiment

Avui dia, hi ha una literatura extensa sobre el trastorn de l’espectre autista (TEA), encara que continuen existint molts interrogants que cal resoldre. Un és com afecta el TEA en les dones, ja que existeix un biaix de gènere en el diagnòstic primerenc. Això vol dir que les xiquetes, en comparació amb els xiquets, tenen més risc de no rebre un diagnòstic clínic. Això comporta que, en molts casos, s’obtinga el diagnòstic a l’edat adulta, després de molt de patiment i aïllament social.

Encara que la investigació sobre les diferències de gènere al TEA es troba en una etapa primerenca, existeixen indicis de l’existència d’un fenotip de TEA femení, en què les dones manifesten fortaleses i dificultats específiques dins de l’espectre, la qual cosa repercuteix que no es complisquen els criteris de diagnòstic actuals. Hi ha estudis que indiquen una motivació social més gran i una capacitat més gran per a les amistats en les dones amb TEA que en els homes, sent capaces de camuflar les seues dificultats en situacions socials. A més, tenen menor probabilitat de presentar conductes externalitzants com ara problemes de conducta o impulsivitat; encara que presenten més vulnerabilitat davant de problemes internalitzants com ara depressió, ansietat i problemes alimentaris. També solen presentar comportaments repetitius i estereotipats amb menor freqüència. 

La identificació oportuna del TEA pot mitigar alguns d’aquests riscos i millorar-ne la qualitat de vida, per exemple, identificant necessitats i duent a terme intervencions educatives que tinguen molt en compte les interaccions dels iguals a l’aula, augmentant l’accés a serveis i agents externs, així com ajudant a fomentar un sentit positiu d’identitat i pertinença a la comunitat.

És molt important que es tinga en compte el biaix de gènere no sols en el diagnòstic clínic, sinó també en la investigació. Per això congresos com CICFEM, en què es posa el focus en la perspectiva de gènere, siguen necessaris per a donar a conéixer i potenciar investigacions que ajuden a superar discriminacions per motiu de gènere.

[Imatge: Pixabay]

By Mireia Barrachina

Orientadora educativa en la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Professora associada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de València