En els darrers anys són cada vegada més docents, alumnes, famílies i comunitats educatives reencantades amb l’educació i la realitat de l’èxit escolar de tots i totes gràcies a les evidències científiques d’impacte social (ECIS) i, en particular, gràcies a les actuacions educatives d’èxit (AEE).

És un panorama il·lusionant amb què ara comencem cada nou curs escolar malgrat dècades de certa desmoralització dominant sobre l’educació, que ha portat no pocs docents al desencant i amb això a un llenguatge de la queixa que posa en dubte que l’escola realment puga transformar la societat. Darrere de tot això, sens dubte, hi ha els canvis legislatius continuats amb escàs impacte positiu als centres, les interminables i cansines renovacions terminològiques sense calat, la burocratització sense fruits, algunes polítiques educatives segregadores amb el resultat de més fracàs (els agrupaments per nivell, per exemple) i la innovació sense reflexió, basada moltes vegades en enganys i ocurrències.

Amb tot, és un panorama il·lusionant, diem, perquè de manera especial els darrers anys, coincidint amb la pandèmia de la COVID-19, les dificultats s’han convertit més que mai en possibilitats també en educació. La comunitat científica, els docents i les comunitats educatives, en cocreació, estan demostrant que, en paraules de Freire, abans que res som éssers de transformació, no d’adaptació, i que l’escola deixa de ser reproductora de desigualtats si s’apliquen les actuacions que han demostrat assolir l’èxit acadèmic de tothom en total inclusió.

Este reencant, este llenguatge de la possibilitat compartit per més i més persones a l’iniciar-se cada curs escolar ha sigut possible gràcies a l’aprenentatge dialògic, fonamentat en els seus 7 principis, i a les AEE:

1. Les AEE han oferit als docents evidències d’impacte social amb què s’han enfortit i reencantat.

La millor formació que he tingut; un d’estos moments en educació que se t’obre un poc el cel (docent en una formació sobre el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes).

Actuacions que els ofereixen allò que realment ha demostrat que funciona en qualsevol context, amb dimensió instrumental i solidaritat alhora, per a assolir l’èxit acadèmic de tots i totes a nivell cognitiu, emocional, ètic i social i en total inclusió.

2. Les AEE han portat el reencant també a les famílies.

Ha sigut un orgull per a mi poder participar en esta comunitat plena de bellíssimes persones de les quals he aprés molt de tots i cadascun que ho fan possible. Gràcies per il·luminar els camins de tots aquells que ho necessiten… per l’afecte i per tot este suport i valors que dia a dia són l’exemple de molts… M’ha ensenyat a mirar des dels ulls de qui ho ensenya i també de qui ho rep. Això m’ha fet créixer com a persona, tindre altres perspectives, un altre prisma” (mare voluntària en grups interactius i tertúlies dialògiques).

Les AEE obren un camí de participació educativa de la comunitat, en base a les evidències, que té en compte la intel·ligència cultural de tots i totes, millora les pròpies expectatives i les que es projecten cap als altres i aconsegueix la transformació.

3. L’alumnat, amb els grups interactius, les tertúlies dialògiques, la biblioteca tutoritzada…, aprén i crea amistats assegurant la igualtat de diferències i amb plena creació de sentit en uns processos d’ensenyament-aprenentatge on tota la comunitat participa a través de les AEE.

“Estes actuacions… ens ajuden a conviure entre nosaltres i a aprendre a respectar i a escoltar tothom” (alumne de l’ESO sobre les AEE); “És la primera vegada que m’ix bé estudiar.” ”Jo volia ser «avionista», però ara sé que el que vull ser és professor” (alumne de 1r ESO després del primer dia en una biblioteca tutoritzada).

Està demostrat que l’optimisme, l’esperança (amb esperit crític i conscients de les dificultats, però en comunitat i guiats per les evidències), és la postura més intel·ligent i útil per a canviar la societat. Les AEE i el reencant de cada vegada més comunitats educatives en diàleg igualitari ho demostren i en són un bon exemple quan transformen i milloren les seues realitats per a tots i totes sense excepció.

By Benjamín Menéndez

Professor de secundària a l'IES Alfonso II. Membre d'Asturies AEBE.