Ampliar i diversificar la participació ciutadana a la ciència

El Parlament Europeu va ser ahir la seu de la conferència final del projecte ALLINTERACT (2020-2023) del programa de recerca de la Comissió Europea Horizon Europe. L´objectiu d’aquest projecte europeu és promoure que la ciutadania tinga l’oportunitat de debatre sobre diferents temes de les seues vides amb les aportacions de l’evidència científica. Aquesta finalitat s’ha vist reflectida en la diversitat de les intervencions dels i les ponents que han format part dels panells de l’acte.

L’obertura de la conferència ha sigut a càrrec de la coordinadora del projecte, la Dra. Marta Soler, que ha valorat l’impacte de les plataformes de difusió científica Sappho i Adhyayana, que ja han tingut més de 400.000 visites abans de la finalització del projecte.

Entre els temes que s’han anat compartint als panells es poden destacar, per exemple, la cocreació del videojoc Be Brave per a frenar l’assetjament escolar, per la qual cosa s’ha compartit l’impacte que ja està tenint en l’alumnat que l’ha utilitzat, tant a casa com a les escoles.

També s’ha presentat el Club de valents violència zero, com una actuació educativa d’èxit que té un impacte per a trencar el silenci, per al posicionament actiu i el rebuig davant la violència. Vinculades amb aquesta aportació, han hagut dues veus que representaven les comunitats educatives: en primer lloc, la d’una mare que ha compartit la transformació en comunitat d’aprenentatge de l’escola dels seus fills, on està participant en tertúlies científiques dialògiques; en segon lloc, la d’una alumna de tercer de primària que ha explicat la tertúlia que han realitzat a la seua escola sobre l’amistat com a factor de protecció, usant la plataforma Adhyayana.

Els impactes que s’han compartit s’han vinculat a una gran diversitat de temes: salut relacionada amb gènere; la inclusió de la veu de dones gitanes; l’extensió de les actuacions d’èxit a refugiats, immigrants i col·lectius vulnerables així com a la política; la investigació de temes clau, com la inclusió de les veus de persones diverses a la investigació, incloent les persones LGTBI; i també la prevenció de l’abús infantil.

L’investigador principal del projecte ALLINTERACT, el Dr. Ramón Flecha, ha transmés la importància de l’impacte que està tenint i que tindrà aquesta revolució que està en marxa, que té al centre la cocreació i el diàleg, que vincula la ciència i la ciutadania, i que servirà per millorar la vida de les persones.

La Societat Dialògica ens proporciona l’oportunitat de, conjuntament amb la ciutadania, millorar les nostres pròpies vides i les de tota la societat.

Ramón Flecha

El tancament de la conferència final ha estat a càrrec de Nicolás González Casares, membre del Parlament Europeu, qui, juntament amb Javier López, ha acollit l’acte. Ha aprofitat per a valorar la ciència com a element de transformació i millora de la vida de les persones.