Encara que s’han produït alguns canvis positius, actualment hi ha barreres en l’accés a carreres científiques, relacionades amb qüestions de gènere, valor social i exclusió. Els estereotips i la manca de representació de grups vulnerables, especialment a les disciplines STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), fan que la percepció d’estudiar ciència i ser científic o científica s’associe amb la intel·ligència, la masculinitat i la llunyania d’estos grups. Per tant, les dones participen menys en estes carreres i el problema s’agreuja en el cas dels xiquets i xiquetes de grups desafavorits.

Per a superar esta situació, s’han iniciat intervencions escolars per a augmentar les vocacions científiques, dirigides principalment a estudiants d’educació secundària; però la investigació ha revelat que, en esta edat, les aspiracions dels i les estudiants en molts dels casos ja estan formades. Per això s’ha dut a terme el “Programa de Jornades Científiques per a millorar la Identitat Científica, el Capital Científic i les Aspiracions Educatives de la Infància en Risc d’Exclusió Social. Este programa s’adreça a estudiants de primària de 8 a 13 anys, que encara estan formant els seus interessos i aspiracions cap a carreres científiques.

Els tallers es van enfocar cap a l’estudi de la paleoecologia, la física, la química i la naturalesa de la ciència. Es van implementar d’acord amb les següents característiques:

  • com a activitat extraescolar d’extensió de l’aprenentatge,
  • en grups amb edats mixtes (on l’alumnat es podia beneficiar del suport intergeneracional en els processos d’aprenentatge),
  • fomentant el diàleg igualitari en l’accés al coneixement de la matèria,
  • acompanyat d’activitats pràctiques i interactives i en relació directa amb científics i científiques expertes en les disciplines,
  • amb altes expectatives cap a tots els xics i xiques participants.

Els resultats del programa van demostrar una major proximitat i una millor comprensió de la ciència en els estudiants, especialment en minories ètniques en risc d’exclusió social. Tanmateix, també es van identificar barreres, com la percepció de la carrera científica com a massa exigent i la manca de referents científics en estos col·lectius. Per això, la investigació recomana fomentar la participació dels pares a l’educació científica i brinda una guia per als docents, “The Science Capital Teaching Approach”.

[Imatge: iStock]

By Carolina Grau

Llicenciada en Pedagogia i professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de València