La salut mental és un tema que preocupa profundament a tota la societat: pels efectes negatius que té en els i les joves, per l’impacte a nivell familiar i per les conseqüències que provoquen a mitjà i llarg termini.

Suposa un repte trobar les fonts que desencadenen els trastorns mentals en la joventut, que solen estar vinculades amb interaccions i relacions amb violència, i posar en marxa accions que mantinguen en el temps ambients de prevenció per a totes les persones.

Hui et recomanem tres articles que reuneixen evidències científiques sobre trastorns mentals i estratègies efectives per a la prevenció:

Que tingues un dia genial!