El món que envolta l’educació especial necessita ampliar la utilització de certeses que puguen beneficiar a l’alumnat amb NEE i a les seues famílies. A més, la millora que generen les actuacions basades en evidències també creen beneficis en el propi professorat. És un efecte en cadena que comporta la formació de qualitat, científica, i l’aplicació d’actuacions que generen èxit per a totes les persones de l’entorn.

La clau que obri eixa porta, les experiències en les quals es compta algun exemple i les millores que es donen les podem trobar en esta combinació d’articles sobre el tema:

Que tingues un dia genial!