Fa temps que sabem que moltes de les mesures que s’estan aplicant en els centres educatius amb l’alumnat que presenta desfasament curricular i dificultats no estan sent efectives. Sovint, és perquè se’ls ofereixen continguts de baix nivell, projectant baixes expectatives i fent que es perden aprenentatges d’alt nivell, a vegades fins i tot traient-los de l’aula ordinària.

El que les ciències de l’educació ens diuen és que l’extensió del temps d’aprenentatge sí que aconsegueix reduir eixe desfasament. Aconsegueix accelerar aprenentatges i transformar les expectatives i els resultats. Això va en contra de la creença, tan estesa, que els deures són perjudicials i cal evitar-los, per exemple, o eixa altra que diu que els xiquets i xiquetes necessiten avorrir-se per a desenvolupar-se.

Hui portem 3 articles amb evidències científiques d’impacte social (ECIS), així com exemples, testimoniatges i experiències de com s’està duent a terme en diferents entorns i centres educatius:

Que tingues un dia genial!