La meua experiència professional, com la de tants altres, va estar marcada per buscar l’èxit del meu alumnat i per la frustració de vore la reproducció de desigualtats a les escoles, on veia augmentar les relacions entre l’ISEC (Economic, Social and Cultural Status) i l’èxit escolar de l’alumnat. D’acord amb l’evidència, sabia que les relacions eren correlatives i no causals, però el que l’escola m’havia donat a mi (arribar a la universitat tot i ser de família de classe socioeducativa mitjana-baixa) estava cada cop més difícil per al meu alumnat.

El 2011 van arribar a Astúries somnis de transformació en conèixer que hi havia moltes escoles que, basant-se en evidències d’impacte social, trencaven aquesta desigualtat. Conèixer les Actuacions Educatives d’Èxit (AEE) gràcies a CIMIE (Congrés Internacional Multidisciplinar de Recerca Educativa), a les trobades de Comunitats d’Aprenentatge i a les publicacions d’alt impacte ens va dur a un petit grup a implementar algunes d’aquestes actuacions al meu darrer centre de destinació, just abans de la irrupció de la COVID-19.

El centre, com altres, presentava una gran segregació de l’alumnat entre agrupaments bilingües i no bilingües, d’alumnat més afavorit i més vulnerable, respectivament. La segregació es va anar reduint gràcies a orientacions legislatives, a l’esforç d’alguns docents i a la implantació de grups interactius, tertúlies dialògiques i biblioteca tutoritzada, que al curs 19/20 van millorar dràsticament la convivència i els resultats, sobretot a 1r d’ESO, creant més llenguatge de la possibilitat i reencant amb la nostra professió.

Els somnis de transformació es van contagiar a la comunitat educativa asturiana, vam fundar Asturias AEBE a l’abric d’altres associacions de l’Estat i rebent la formació del grup de recerca CREA, que va donar lloc a xarxes formatives en AEE i educació basada en evidències gestionades pels centres de formació del professorat i a que més centres educatius implementen AEE i somien ser comunitat d’aprenentatge.

Les “Jornades per una Educació Basada en Evidències” de maig de 2022 van complir un altre somni: escoles, famílies i voluntariat van dialogar amb els i les investigadores de més impacte internacional i amb la Conselleria d’Educació, posicionant-se per una educació basada en evidències, la qual cosa va impactar en la darrera convocatòria de plans de formació, que inclou línies centrades en les AEE. A més, diversos centres asturians participen a les “agrupacions de centres” del Ministeri d’Educació, amb projectes per a la implantació d’AEE.

Hui el seminari d’Astúries AEBE suma més de 30 docents que mensualment es formen amb tertúlies pedagògiques dialògiques, que generen més somnis de transformació en més i més professorat i escoles, amb aquesta brillantor als ulls que donen els somnis de transformació, que es compleixen gràcies a les evidències en educació que transformen vides i les omplen de sentit.

Formació dialògica del professorat

By Benjamín Menéndez

Professor de secundària a l'IES Alfonso II. Membre d'Asturies AEBE.