Aprenentatge dialògic en la societat de la informació

“Les concepcions d’aprenentatge hegemòniques a les nostres aules i en els nostres llibres van ser elaborades en i per a societats industrials que hui ja no existixen”

 

“Sembla que l’educació estiga condemnada a anar amb retard”

 

“La intenció d’este llibre és contribuir al fet que esta vegada sí que arribem a temps”

 

“Les xiquetes i xiquets mereixen el millor”

Són algunes de les frases que podem llegir en la primera pàgina d’este imprescindible llibre. Tota una declaració d’intencions que està en harmonia amb allò que somiem moltes i molts de nosaltres quan ens convertim en mestres: aconseguir transformar el món oferint una educació per a tots i totes, que els assegure que puguen complir els somnis que tinguen.

El llibre ens ajuda a entendre el gir dialògic de la societat i per tant el gir necessari que ha de donar (i de fet està donant en cada vegada més llocs) l’educació, escola a escola, fonamentant la necessitat de passar de la superstició a la ciència.

Hui dia, no hi ha cap dubte (encara que alguns “gurús” els vulguen sembrar), que les actuacions educatives d’èxit (AEE) són la clau perquè l’educació faça viable esta utopia transformadora. Si volem aconseguir aplicar-les amb rigor perquè tinguen l’efecte desitjat, hem de ser conscients de la importància que tenen i conéixer en profunditat la pedra angular de totes elles, la base sobre la qual consolidem esta transformació: l’aprenentatge dialògic (AD).

La base teòrica del AD beu de multitud de teories, de múltiples disciplines i autors (Vygotsky, Mead, Brunner, Rogoff, Freire…), que en la lectura es van desgranant i incloent en una teoria plena de sentit, fins arribar a conceptualitzar –i exemplificar– cadascun dels 7 principis de l’aprenentatge dialògic que ens poden guiar cada dia a l’aula.

Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información conté tanta informació i està tan ben explicat que, sent un llibre teòric, demanda futures relectures per a enriquir i donar profunditat a la nostra pràctica diària a l’aula, per a continuar estenent el AD més enllà de les AEE, cada vegada a més moments i espais de l’aula, millorant el dia a dia i fent possible un futur més igualitari, amb més coneixement i més desitjable.

[Més lectures que milloren el món de l’educació]

By Roger Doménech

Mestre d'Educació Primària i Educació Física