L’habilitat inferencial en lectura 

La capacitat de comprendre un text va més enllà de poder descodificar paraules; implica la capacitat de construir significat a partir del text i connectar idees per a comprendre plenament el missatge. D’ací ve que diverses investigacions evidencien la importància d’implementar mètodes d’instrucció basats en la generació d’inferències independentment de l’edat, la capacitat de lectura, el tipus d’instrucció i el text.

Què són les inferències i per què són importants?

La generació d’inferències és el procés mental mitjançant el qual un lector o lectora integra la informació mentres llig un text mitjançant la connexió d’idees que genera a partir de les pròpies idees del text i/o els seus coneixements previs i experiència. Podríem dir que són com les peces que manquen en un trencaclosques, que hem de trobar per a entendre la imatge completa. 

L’habilitat per a generar inferències és clau per a una comprensió exitosa: inferències sobre el que significa una paraula, inferències per a integrar idees dins de les oracions i inferències per a integrar idees dins i fora del text. És essencial per a adquirir una comprensió profunda i significativa dels textos, ja que permet a les i els lectors anar més enllà de la superfície del text, enfortint la seua capacitat per a analitzar, interpretar i reflexionar sobre la informació, la qual cosa contribuïx a un major domini de la comprensió lectora. En un estudi longitudinal, van demostrar que l’habilitat d’inferència en xiquets i xiquetes de primària estava significativament relacionada amb la comprensió, més enllà del coeficient intel·lectual, la lectura de paraules i el coneixement del vocabulari. 

Quines recomanacions ens suggerix l’evidència científica per a millorar l’habilitat inferencial en comprensió lectora?

A nivell general, en els estudis revisats se suggerixen les següents recomanacions: 

[Més articles sobre comprensió lectora]
[Imatge: Freepik]

By Mireia Barrachina

Orientadora educativa en la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Professora associada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de València