Lectura basada en la teoria de zona de desenvolupament proper de Vygotsky.

Actualment sabem que la ciència no s’ocupa d’investigar si cal estimular o no l’alfabetització primerenca, perquè ja s’ha evidenciat que sí, des de fa dècades, amb investigacions científiques que proven que exposar els xiquets i xiquetes a edats primerenques a pràctiques riques en alfabetització influirà en l’èxit per a tota la vida en el seu aprenentatge, desenvolupament, benestar i participació en la vida social. No obstant això, sí que es continua el debat sobre la millor manera d’ensenyar a llegir, per la qual cosa esta secció de ‘Evidències’ ha aportat diverses investigacions sobre este tema sobre la fluïdesa lectora, la importància d’involucrar a les famílies per a millorar l’alfabetització dels seus fills i filles, quines habilitats fonamentals és necessari estimular a edats primerenques o la importància, en concret, de l’entrenament en habilitats fonològiques.

En este cas, la investigació “Guided reading – Working within a child’s zone of proximal development, publicada en la revista científica ‘Learning, Culture and Social Interaction’, explora la pràctica de lectura guiada basant-se en els principis de la teoria sociocultural del desenvolupament de Vygotsky.

Llegir és més que la descodificació de paraules impreses. Per això, una bona competència en alfabetització implica llegir i escriure, però també escoltar, observar, parlar i crear textos orals, impresos, visuals i digitals, així com saber utilitzar el llenguatge amb diferents finalitats en funció del context. I en este punt és clau la teoria sociocultural del desenvolupament de Vygotsky, ja que hem de tindre en compte que l’alfabetització és un procés d’aprenentatge més que es construïx socialment, que es fonamenta en la interacció entre els xiquets i xiquetes i el seu entorn social i que des d’este entorn social (família, escola, comunitat) hem de crear les condicions per al seu òptim desenvolupament. Així, la lectura guiada es produïx com una activitat socialment organitzada en la qual els xiquets i xiquetes participen a través d’un sistema d’interaccions socials que creen les condicions necessàries per a donar suport al seu desenvolupament. 

A través de qüestionaris i una anàlisi temàtica reflexiva, els objectius de l’estudi es dirigien al fet que el professorat fora més enllà de la conceptualització de la lectura guiada com a ‘situació social’ en si mateixa, advertint que no totes les situacions socials conduïxen necessàriament al desenvolupament infantil, per la qual cosa han de cuidar-se si volem que funcione com ‘una situació social de desenvolupament’. En este sentit, ja comptem amb actuacions educatives àmpliament investigades com els grups interactius o les tertúlies literàries dialògiques que multipliquen les interaccions socials a les aules amb el focus en l’aprenentatge i la solidaritat i que suposen verdaderes situacions socials d’aprenentatge i desenvolupament a tots els nivells: cognitiu, acadèmic, emocional i social.

[Este article es va publicar per primera vegada en DF Diario Feminista el 2 de juny de 2022]
[Imatge: Freepik]

By Marifa Salceda

Dra. en Sociologia i professora del Departament d'Educació de la Universitat de Cantàbria