Tot el professorat vol que el seu alumnat millore la comprensió lectora. És una competència que, per la seua transversalitat, afecta totes les àrees, nivells i etapes. Però tenim estratègies per a treballar-la? I, el més important, per millorar-la? En este diari s’ha parlat i se seguirà parlant de com poder aconseguir-ho. De la mà de la investigació podem continuar aportant informació i detalls que ens ajuden a plantejar un treball efectiu en este aspecte.

Després de la lectura de l’article Does vocabulary knowledge matter in the effectiveness of instructing reading strategies? Differential responses from adolescents with low academic achievement on growth in reading comprehension, podem extraure una sèrie de claus per a treballar la comprensió lectora de manera específica i, gràcies a les conclusions que en este estudi es deduïxen, podem posar èmfasi en aspectes que, altrament, se’ns poden passar per alt.

A l’estudi que descriu l’article, es pretenia comprovar una cosa molt específica i que a totes i tots els mestres ens preocupa: pot l’alumnat amb un rendiment acadèmic més baix millorar la comprensió lectora treballant-la de manera específica?

Per això es va implementar un programa que utilitzava l’ensenyament recíproc, que es regix per tres principis: modelat per experts, debats sobre el text i bastida, per part del docent, que es va esvaint a poc a poc. En este programa es treballaven estratègies de comprensió lectora amb grups classe d’alumnat adolescent, per tal d’extraure’n conclusions sobre la millora.

Les estratègies específiques que s’utilitzaven a les sessions de comprensió lectora eren:

  1. Predicció: a partir del títol, subtítols i imatges, fer prediccions sobre el contingut i, després, comprovar si són certes.
  2. Resumir parts del text per a centrar-se en idees principals i anar comprovant la comprensió parcial del text.
  3. Autopreguntes: formular preguntes sobre el text per a discriminar entre informació important i secundària.
  4. Aclariment: davant de parts del text o paraules que no entenen, han de llegir i rellegir el text per a intentar deduir el significat a partir del context.
  5. Interpretar els nexes de cohesió que unixen idees i paràgrafs.

Els resultats de l’estudi revelen que este programa no era efectiu per a tots. Mentre l’alumnat amb més nivell acadèmic millorava els resultats i les estratègies de comprensió lectora, l’alumnat amb un desconeixement més gran de vocabulari no se’n beneficiava. L’estudi conclou que el desconeixement del vocabulari és un handicap per a l’alumnat que fa este treball específic de comprensió, ja que ha de dedicar el seu esforç a entendre i aprendre el vocabulari que desconeix, es produïx un col·lapse en les funcions i no aprofiten la feina de les estratègies de comprensió, que deixen de ser efectives.

Per a resoldre això, les orientacions que es donen després dels resultats van encaminades a millorar la implementació d’este programa centrat en estratègies específiques de comprensió, i destaca dos aspectes:

  • El coneixement del vocabulari és un prerequisit per a l’èxit d’una intervenció en estratègies de lectura, per la qual cosa cal tindre en compte este aspecte per a l’organització i el treball de la comprensió lectora.
  • L’organització ideal ha de ser en grups reduïts, on l’alumnat amb dificultats de vocabulari dialogue intensament amb els seus companys i companyes sobre la lectura, sota la tutorització d’un “expert”, és a dir, una persona més capaç. Este diàleg s’ha d’encaminar a la solució de problemes de vocabulari que apareixen al text, compensant així el problema de l’alumnat amb més necessitats. D’esta manera s’aconseguix el benefici de les estratègies generals de comprensió.

De nou, a la recerca de l’èxit educatiu per a tots i totes, en este cas parlant de la comprensió lectora, apareixen com a claus les interaccions de qualitat sobre una tasca, l’agrupació heterogènia i l’ajuda entre iguals. Claus per a aconseguir millores per a tot el nostre alumnat sense exclusió.

[Imatge dediannehope14 a pixabay]

By Roger Doménech

Mestre d'Educació Primària i Educació Física