Hui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, és una gran ocasió per a parlar d’aquelles actuacions i evidències que ajuden a superar barreres. En esta societat dialògica, cada vegada més diversa, heterogènia i conscient, necessitem informació amb rigor científic, visibilitzar allò que ja s’està fent, per a superar les dificultats amb què es troben les persones amb discapacitat.

Eric Kandel, premi Nobel de medicina i referent actual en neurociència, reflectix al seu llibre “La nova biologia de la ment” que estudiant i comprenent la diversitat aprenem més sobre nosaltres mateixos i reduïm el risc d’exclusió:

«Com més sapiguem sobre les ments anòmales, tantes més probabilitats tindrem, com a persones i com a societat, de comprendre, empatitzant amb elles, les persones que pensen d’una altra manera, i menys probable serà que les estigmaticem o les rebutgem.»

Tot i que esta cita parla de trastorns mentals, en esta ocasió podríem extrapolar-la a qualsevol tipus de discapacitat. Des de l’educació sabem molt bé que, com més interaccions i més diverses, millors resultats es produixen en l’àmbit sentimental, cívic i acadèmic en tot l’alumnat. Junts eixim sempre tots beneficiats.

Hui compartim esta selecció d’articles sobre discapacitats i diversitat:

«L’aportació de cadascú és diferent de la de la resta i, per tant, irrecuperable si no es té en compte. Cada persona exclosa és una pèrdua irreemplaçable per a totes les altres.» (Ramón Flecha al llibre “Compartiendo palabras”)

[Imatge: Freepik]