Portrait of gray haired mature businesswoman in eyewear using portable computer for remote work, studying documentation. Attractive retired female teacher holding pen, checking home assignment

En diferents contextos socials, familiars, fins i tot acadèmics, professionals i intel·lectuals, encara persisteix el mite que, a mesura que avança l’edat de les persones, es desfavoreixen o redueixen les possibilitats per a aprendre i adquirir nous coneixements. Esta idea edatista és totalment errònia.

Importants investigacions han demostrat que el cervell adult, encara que en menor proporció que el cervell infantil i juvenil, també genera noves neurones. Estes neurones poden sobreviure i establir connexions amb les ja existents per tal de romandre en un futur i continuar proporcionant desenvolupament cognitiu o, per contra, degenerar i morir. Tot depén de la funció cerebral que s’execute; no té el mateix impacte cognitiu fer una activitat passiva, de baixa dificultat, que una altra que requerisca alts nivells d’atenció i esforç mental. Les experiències de certs aprenentatges, en què la memòria i la concentració se sostenen en períodes perllongats de temps, permeten mantindre vives part de les noves neurones. Això és així perquè l’activitat que es produeix a les connexions neuronals amb el desenvolupament de les destreses cognitives per a un nou aprenentatge enforteix estes connexions.

A partir d’estos estudis, es constata la rellevància que té mantindre el cervell en forma i no deixar d’aprendre, sense importar quina siga l’etapa de vida que estiga transcorrent. La plasticitat cerebral ens brinda un món de possibilitats per a millorar la nostra salut, el nostre intel·lecte i les nostres vides personals i socials.

En este marc, és decisiu superar l’edatisme en l’àmbit de l’educació i en les nostres vides, oferint les evidències científiques a totes les edats, amb l’objectiu d’aclarir les veritables facultats del cervell humà; fomentant la il·lusió per aprendre a qualsevol edat, l’autoconfiança en les capacitats i l’activitat cerebral de qualitat. Així ens ajudarem a no caure a les xarxes de les teories deterministes i reproduccionistes.

Com bé va confirmar Rita Levi-Moltalcini:

Mantín el teu cervell il·lusionat, actiu, fes-ho funcionar i mai degenerarà.

[Imatge de Freepik]

By Isabel Bixquert

Mestra de primària. Participant de la tertúlia pedagògica dialògica "A Muscles de Gegants"