En diferents contextos socials, familiars, fins i tot acadèmics, professionals i intel·lectuals, encara persisteix el mite que, a mesura que avança l’edat de les persones, es desfavoreixen o redueixen les possibilitats per a aprendre i adquirir nous coneixements. Esta idea edatista és totalment errònia.

Importants investigacions han demostrat que el cervell adult, encara que en menor proporció que el cervell infantil i juvenil, també genera noves neurones. Estes neurones poden sobreviure i establir connexions amb les ja existents per tal de romandre en un futur i continuar proporcionant desenvolupament cognitiu o, per contra, degenerar i morir. Tot depén de la funció cerebral que s’execute; no té el mateix impacte cognitiu fer una activitat passiva, de baixa dificultat, que una altra que requerisca alts nivells d’atenció i esforç mental. Les experiències de certs aprenentatges, en què la memòria i la concentració se sostenen en períodes perllongats de temps, permeten mantindre vives part de les noves neurones. Això és així perquè l’activitat que es produeix a les connexions neuronals amb el desenvolupament de les destreses cognitives per a un nou aprenentatge enforteix estes connexions.

A partir d’estos estudis, es constata la rellevància que té mantindre el cervell en forma i no deixar d’aprendre, sense importar quina siga l’etapa de vida que estiga transcorrent. La plasticitat cerebral ens brinda un món de possibilitats per a millorar la nostra salut, el nostre intel·lecte i les nostres vides personals i socials.

En este marc, és decisiu superar l’edatisme en l’àmbit de l’educació i en les nostres vides, oferint les evidències científiques a totes les edats, amb l’objectiu d’aclarir les veritables facultats del cervell humà; fomentant la il·lusió per aprendre a qualsevol edat, l’autoconfiança en les capacitats i l’activitat cerebral de qualitat. Així ens ajudarem a no caure a les xarxes de les teories deterministes i reproduccionistes.

Com bé va confirmar Rita Levi-Moltalcini:

Mantín el teu cervell il·lusionat, actiu, fes-ho funcionar i mai degenerarà.

[Imatge de Freepik]

By Isabel Bixquert

Mestra de primària, col·legi Profesor Luis Braille (València). Participante de la tertúlia pedagògica dialògica "A Muscles de Gegants"