Tertúlies literàries dialògiques

Quan en un centre educatiu ens proposem realitzar tertúlies literàries dialògiques (TLD), pot ser que ens sorgisquen alguns dubtes molt freqüents: com començar a fer-les, per què es fa servir literatura clàssica o si és possible fer-les en edats primerenques com a l’etapa d’educació infantil.

En este darrer aspecte, l’estudi “Promoting high-quality interactions among early childhood education minority students: a case study of dialogic literary gatherings”, publicat el novembre de 2023 a la revista Literacy, tanca un buit en la literatura científica centrant-se en com el desenvolupament de tertúlies literàries dialògiques (TLD) influïx en l’etapa d’educació infantil, analitzant les interaccions instruccionals, socials i emocionals que es desenvolupen a un barri amb risc d’exclusió.

En este article es van analitzar classes d’educació infantil on s’implementen pràctiques educatives d’alta qualitat que impliquen interaccions que involucren l’alumnat utilitzant formes lingüístiques i actes comunicatius efectius; on es desenvolupa la lectura dialògica, estratègia que ha demostrat un impacte positiu que facilita l’adquisició de vocabulari, la producció d’habilitats narratives i l’alfabetització emergent.

 En estes classes es realitzaven les TLD en quatre fases diferents:

  1. Preparació: el professorat tria l’adaptació del llibre de literatura clàssica, el fracciona per sessions, utilitza material de suport com ara titelles o flashcards i organitza l’alumnat en grups heterogenis per a facilitar-ne la confiança.
  2. Pre-tertúlia: el professorat prepara l’alumnat per a la tertúlia, repassa les normes i recorda els elements principals de la història amb targetes per a visualitzar-lo, creant un espai segur i contextualitzat.
  3. Desenvolupament de la tertúlia: el professorat llig una pàgina, fa preguntes i anima els xiquets i xiquetes a expressar-se lliurement, guiant els diàlegs i introduint noves preguntes quan cal.
  4. Clausura: el professorat convida a compartir què s’ha aprés i felicita l’alumnat, recordant eixir de la biblioteca amb calma.

A l’anàlisi que es va fer de les interaccions d’aprenentatge instrumental, l’article recull com el professorat utilitza les interaccions dialògiques per a ampliar l’aprenentatge i el pensament de l’alumnat i utilitza estratègies com ara preguntes amb final obert, preguntes amb fórmules què, com, quan, on i per què (el que en anglés es coneix com les Wh questions), dona indicacions de finalització i realitza retroalimentacions constants adreçades al desenvolupament dels processos psicològics superiors.

A més, també utilitzen este tipus d’interaccions per a millorar les actituds prosocials i emocionals de l’alumnat, posant èmfasi en elles en la fase prèvia de la tertúlia, donant pistes contínues sobre com comportar-se i fent intervencions individualitzades amb alumnat amb problemes de comportament. És important en este aspecte crear un clima segur i de confiança, ja que això donarà lloc a l’expressió de sentiments i emocions de l’alumnat, sempre garantint el compliment dels principis de l’aprenentatge dialògic, fent especial atenció al diàleg igualitari.

Les principals conclusions d’este article sobre els beneficis de les TLD són clares:

  1. Generen un context de diàleg i interaccions d’alta qualitat per als xiquets i xiquetes vulnerables en contextos urbans.
  2. Ajuden a reduir alguns dels desafiaments de les aules d’educació infantil.
  3. A l’etapa d’infantil aprenen a llegir mentre desenvolupen interpretacions del text i la “lectura del món”, posant en pràctica totes les potencialitats de la lectura i l’ensenyament dialògic des de les primeres edats.
  4. Pot ser una eina molt efectiva perquè aprenguen a identificar comportaments agressius o d’assetjament des d’edat primerenca, a través dels personatges i situacions de les obres que es llegixen.
  5. Creen un context segur i de suport, centrat en l’alumnat.

Gràcies a la ciència sabem, cada vegada en més profunditat, que tenim al nostre abast actuacions que milloren la vida de les persones i que garantixen el millor desenvolupament possible des d’edats primerenques. Les tertúlies literàries dialògiques són una de les eines més eficaces per a aconseguir-ho, ja que han demostrat millorar la vida acadèmica i social de tot l’alumnat, sense importar-ne l’origen, l’edat, el bagatge cultural o el nivell socioeconòmic de què procedisquen.

[Foto de Freepik]

By Francisco Orgilés

Mestre de música i primària al col·legi Virgen de la Salud d'Elda