Hui 11 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. L’Assemblea General de Nacions Unides va voler dedicar aquest dia en reconeixement del paper clau que exerceixen les dones en la comunitat científica i tecnològica.

No obstant això, continuem tenint un repte al davant i és el d’aconseguir una igualtat real i superar les barreres que troben les dones i les xiquetes per a arribar, o fins i tot aspirar a ocupar un paper dins de les STEM. Moltes d’aquestes barreres les tenim detectades i s’estan treballant des de totes les etapes educatives, també des de la universitat. Algunes són els estereotips de gènere, les expectatives, el sostre de cristall o la conciliació familiar.

Però hi ha una barrera de la qual no es parla tant i, no obstant això, té un gran impacte a frenar la igualtat de les dones en la ciència. Les investigacions apunten que la igualtat en la ciència implica aconseguir superar la violència de gènere, visibilitzant l’existència d’aquesta en les carreres universitàries i investigadores i actuant per a frenar-la i superar-la.

En aquest sentit, “la dona i la xiqueta en la ciència” requereix incloure el treball en la superació de la violència de gènere des de les primeres edats per a aconseguir que també les dones triomfen en tots els camps científics.

Com podem fer-ho en qualsevol etapa educativa, també en la universitària?

El recent Informe Europeu Achieving student well-being for all: educational contexts free of violence sobre com aconseguir contextos educatius lliures de violència llança solucions sobre aquest tema. En aquest informe podem trobar programes i accions que ja estan aconseguint superar tota classe de violència, i en concret la violència de gènere en la diversitat de contextos educatius. Algunes de les claus són el posicionament actiu de totes les persones en contra de la violència, la protecció als qui activen xarxes de suport i a les mateixes víctimes i la promoció de relacions humanes de qualitat.

No oblidem, en aquest dia tan important, que defensar la dona en la ciència demana donar-nos suport en els avanços científics per a superar la desigualtat que pateixen les dones. Superar la desil·lusió o l’abandó de dones que tant preocupa i perjudica la societat, és possible incloent en les propostes i accions l’abordatge de la superació de la violència de gènere. Desitgem que cada vegada més xiquetes somien ser informàtiques, enginyeres, matemàtiques, programadores, astronautes… però també desitgem que si aconsegueixen el seu somni no l’hagen d’abandonar per cap motiu i menys encara per la violència de gènere en l’àmbit científic.