La violència afectiva i sexual és un problema de salut pública que afecta milions de persones a tot el món, especialment a les persones joves, amb cada vegada més exposició a la violència en les relacions afectivosexuales, tant estables com esporàdiques, mentres disminuïx l’edat de victimització. Estes experiències adverses afecten diverses àrees de la vida dels i les joves amb conseqüències que poden ser molt perjudicials tant a curt com a llarg termini. Este problema de salut pública a tot el món requerix accions transformadores urgents en termes de prevenció i resposta a la violència de gènere.

Per això, a l’article Gender violence among youth: an effective program of preventive socialization to address a public health problem, publicat en la revista “AIMS Public Health”, es presenta un programa d’intervencions sobre prevenció i resposta a la violència de gènere dirigides a adolescents i implementades a Espanya que ja ha demostrat ser efectiu. El programa es va implementar en el marc del projecte d’investigació titulat MEMO4LOVE (2016–2020), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya.

Es van dur a terme set intervencions preventives, cadascuna centrada en un tema específic relacionat amb la perspectiva de la socialització preventiva de la violència de gènere. Estes van incloure:

  • L’amor és social: La primera intervenció va girar entorn del concepte que l’amor és una construcció social.
  • Discurs coercitiu dominant: Esta intervenció discutix la llibertat en les relacions íntimes des de la perspectiva d’acabar amb el discurs coercitiu dominant.
  • Engany en relacions afectivosexuals i solidaritat amb el grup de parells: En esta sessió es discutixen i presenten la solidaritat amb amics i amigues, la socialització que normalitza l’engany en les relacions i com superar la doble moral.
  • Impacte de la violència en el cervell i la salut:  Esta sessió aborda l’impacte de les relacions tòxiques en el cervell i en la salut general, sent altament valorada per les persones adolescents participants, per la seua capacitat per a canviar les seues percepcions sobre la violència de gènere i proporcionar-los ferramentes per a millorar les seues relacions i fer costat a les seues amistats.
  • Noves masculinitats alternatives (NAM) i el seu paper en la superació de la violència de gènere, presentant els diferents models de masculinitat.
  • Consentiment sexual: inclou informació sobre allò que la investigació ha demostrat sobre la necessitat d’incloure alguna cosa més que comunicació verbal en abordar el consentiment, com a actes no verbals i contextos de relacions de poder.
  • El canvi és possible i la importància de desmantellar els enganys: En esta sessió s’aborden i es desmentixen amb evidències dos mites principals i especialment nocius, la idea que l’amor romàntic mata i el concepte de “micromasclisme”.

L’impacte positiu del programa mostra que els i les adolescents poden entendre molt bé esta evidència i que tenen dret a conéixer-la per a millorar la seua vida i la de les persones que estimen i cuiden. Encara que això sembla obvi, molts programes d’educació contra la violència estan lluny de l’evidència científica i, per tant, no contribuïxen a erradicar la violència de gènere entre adolescents, com han assenyalat organitzacions com l’Associació Americana de Psicologia (APA) i diversos estudis. En la pràctica, el programa compartit es convertix en una ferramenta perquè professionals de la salut aborden la violència sexual en les relacions dels i les adolescents i ho facen en col·laboració amb les institucions educatives, fomentant així la intervenció de tota la comunitat per a previndre i respondre a la violència de gènere.

[Este article va ser publicat per primera vegada al Diario Feminista el 30 d’abril de 2024]
[Imatge: Freepik]

By Elisa Monar

Graduada en Pedagogia (UNED), estudiant del Màster en Investigació i Innovació en Contextos Educatius i membre de la Tertúlia Pedagògica Dialògica "Compartiendo palabras" de Cantàbria.