Contribucions del llenguatge acadèmic, la presa de perspectiva i el raonament complex a la comprensió lectora profunda

La comprensió lectora és un dels factors fonamentals a l’hora de desenvolupar una vida personal, laboral i social amb èxit. En este diari ja hem parlat en diferents moments sobre com millorar la comprensió lectora, la importància del vocabulari per a millorar esta comprensió o la influència que tenen les pantalles en la comprensió lectora. 

Amb l’article “Contributions of Academic Language, Perspective Taking, and Complex Reasoning to Deep Reading Comprehension”, publicat el 2016 per la revista Journal Research on Educational Effectiveness, es va investigar sobre el desenvolupament d’una comprensió lectora profunda, enriquint les evidències desenvolupades fins aquell moment.

Les persones investigadores van analitzar els estudis realitzats fins aquell moment a l’àmbit de la comprensió lectora. S’hi observava que les variables clau per a la comprensió lectora eren tres: la descodificació, la comprensió oral i la comprensió escrita per als estudiants novells. Tot i això, estes habilitats eren insuficients per als lectors més hàbils o amb més experiència, ja que, com cita l’estudi, només el 0,8% de l’alumnat de secundària als EUA exercixen el més alt nivell de comprensió lectora establert per PISA (Program of International Student Assessment):

«Les tasques d’este nivell normalment requerixen que el lector faça múltiples inferències, comparacions i contrastos que siguen detallats i precisos. Requerixen la demostració d’una comprensió completa i detallada d’un o més textos i poden implicar la integració d’informació de més d’un text. Les tasques poden requerir que el lector s’enfronte a idees desconegudes, en presència d’informació competitiva destacada, i que genere categories abstractes per a les interpretacions. Reflexionar i avaluar les tasques pot requerir que el lector formule hipòtesis o avalue críticament un text complex sobre un tema desconegut, tenint en compte múltiples criteris o perspectives i aplicant comprensions sofisticades més enllà del text. Una condició destacada per a accedir i recuperar les tasques a este nivell és la precisió de l’anàlisi i l’atenció fina al detall que passa desapercebuda en els textos.» (OCDE, 2013, Pàg. 79)

Per este motiu, a l’article analitzat van proposar un model enriquit de comprensió lectora basat en el nivell més alt esmentat a dalt. Un model més proper a les tasques de comprensió que es troben a l’escola secundària, l’educació superior i en molts entorns laborals actuals i que els i les investigadores nomenen comprensió lectora profunda.

Esta hipòtesi proposa el desenvolupament de tres dominis que van més enllà de la descodificació i la comprensió oral: llenguatge acadèmic, presa de perspectiva i raonament complex:

  • El llenguatge acadèmic és aquell que s’utilitza als àmbits escolars, per escrit i en entorns públics formals.
  • La presa de perspectiva és la capacitat de reconéixer que diferents personatges tenen diferents experiències dels mateixos esdeveniments comuns, aspecte fonamental per a comprendre els conflictes literaris i històrics, crear hipòtesis sobre el perquè de cada acció i el pensament de cadascun dels personatges.
  • El raonament complex és tot el que té a vore amb la complexitat en el raonament sobre l’evidència, la investigació, la veritat, el coneixement, el conflicte i la deliberació. És la capacitat de pensar eficaçment sobre qüestions complexes que no tenen una única resposta correcta.

En este estudi que es va realitzar incloent 2933 estudiants de 124 aules de diferents edats i orígens es va proposar provar la hipòtesi que la comprensió lectora profunda està codeterminada per estes tres capacitats.

Mitjançant diversos instruments de presa de dades per a cadascuna de les capacitats estudiades i l’Avaluació Global Integral basada en Escenaris (GISA, per les sigles en anglès), es va arribar a la conclusió preliminar que:

  • El llenguatge acadèmic va ser el més fort dels predictors per a la comprensió lectora profunda.
  • És important per a l’alumnat adolescent ser capaços d’interpretar perspectives variades en rols, circumstàncies i antecedents culturals d’un personatge o autor.
  • S’evidencia de forma preliminar que el raonament complex és un predictor significatiu.

L’article conclou donant dues claus per a fer front al repte de la comprensió lectora profunda. D’una banda, hem de posar èmfasi que, perquè el nostre estudiantat tinga èxit a l’escola mitjana i superior, han d’aprendre activitats més complexes en totes les disciplines on s’analitzen i interpreten textos més sofisticats. D’altra banda, és important garantir que el professorat comprén i té coneixement sobre estos dominis, ja que sensibilitzar el professorat davant estos reptes millorarà l’aprenentatge de les àrees de contingut, així com els resultats en alfabetització.

Donada l’evidència sobre este tema, posem-nos en marxa! Prioritzem les accions que ja se sap que aconseguixen els millors resultats. Formem-nos per a millorar els resultats.

[Imatge: Freepik]

By Francisco Orgilés

Mestre de música i primària al col·legi Virgen de la Salud d'Elda