Ann L. Coker des de Kentucky, i múltiples persones col·laboradores, porten més de dos dècades investigant i publicant en revistes científiques de primer nivell els efectes del programa amb enfocament bystander intervention Green Dot. Inicialment aplicat en contextos universitaris, va passar a aplicar-se també en instituts i educació primària. La finalitat del programa és parar i previndre la violència sexual i altres formes de violència interpersonal mitjançant la conscienciació de totes les persones de la comunitat com a agents actius que intervenen. Cada acció “upstander” és un “green dot” (punt verd), mentres que cada acció que contribuïx d’alguna manera a la violència és un “red dot” (punt roig).

En este article introduïm la publicació de 2017 en la revista American Journal of Preventive Medicine (amb 8 autories). Les persones investigadores van assegurar que es realitzava una implementació rigorosa i completa en els 26 instituts estudiats abans de considerar els seus resultats; a més, és destacable que van compartir estos resultats amb cada centre i de manera pública, i també amb la comunitat científica internacional. Només van continuar oferint el programa Green *Dot després de demostrar la reducció aguda i sostinguda de la violència.

Dels 26 instituts, 13 van ser grups intervenció i altres 13, grups control: estos últims estaven en condició de “llista d’espera” per a rebre la formació de Green Dot després dels 5 anys d’estudi. La formació consistia en una sensibilització a tot el centre i formació més específica a “líders d’opinió popular” (estudiants respectats i seguits per la majoria). 89707 estudiants van completar qüestionaris anònims anuals. La mitjana d’esdeveniments de violència sexual previnguts per la intervenció va ser 120 l’any 3 i 88 l’any 4. Va haver-hi descensos clars de violència en els centres amb intervenció respecte als instituts control.

Com hem dit, hi ha diverses publicacions sobre Green Dot en diferents contextos. Tot i que té molt de positiu, una limitació que podem comentar del programa Green Dot és que només dona una formació extensiva a un 12-15% de l’estudiantat, a eixos “líders” que suposadament difondran les actituds upstander entre la resta. Si bé ho fa amb l’objectiu que la informació no arribe només des de la mirada ètica del professorat, no garantix que arribe de cap forma. No obstant això, els centres educatius formals tenen l’obligació professional de fer arribar a tot el seu alumnat, i a tota la comunitat educativa, les actuacions que han mostrat científicament reduir la violència.

Així, cada vegada que en una aula fem, per exemple, una tertúlia dialògica per a acostar a tots i totes les evidències sobre prevenció, també arribem als qui més necessiten saber que és de covards tindre comportaments dominants i violents, i que poden buscar en persones igualitàries les millors amistats que els protegiran. En estos espais de diàleg que hem d’oferir contínuament, podem buscar dos coses per a maximitzar el seu impacte: que la conversa i els arguments els donen majoritàriament ells i elles, els uns als altres; i que aparega un llenguatge del desig amb interaccions que unixen seguretat i bondat. Els qui menys ho esperem poden oferir actes comunicatius amb molt de lideratge i influència en la resta.

[Imatge: web oficial de l’estat de Dakota del Nord (EEUU)]

By Guillermo Legorburo

Investigador predoctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Mestre d'Educació Primària