Ja en altres articles de PE s’ha reflectit el gran interes que en àmbits científics i socials està despertant la teoria de la societat dialògica i com l’impacte social i la cocreació dialògica són claus per les quals agraden i són cada vegada més demandades les actuacions que partixen d’estos criteris per les millores que generen.

Tot això està motivant, a la societat dialògica en què vivim, que la ciutadania demane de manera imperiosa evidències científiques en tots els àmbits de la seua vida. Un exemple són els centenars de docents, famílies i escoles que demanen formacions basades en evidències científiques i duen a terme actuacions educatives d’èxit que s’han revelat com les millors evidències d’impacte social (ECIS) per a obtindre el major i millor aprenentatge en convivència i en valors.

Un pas més —i pioner— ha tingut lloc el passat divendres 22 de març, en arribar també les evidències d’impacte social a l’àmbit del futbol a través del conveni de col·laboració que la Federació Asturiana de Futbol signarà amb el grup CREA de la Universitat de Barcelona i l’associació Astúries AEBE per a portar les ECIS al seu Protocol de Benestar i Protecció a la Infància i Adolescència davant de la Violència.

El conveni insistirà en les evidències al voltant de la violència per a concretar-les al futbol: des de com identificar tot tipus de violència a neutralitzar pràctiques que, encara que es fan amb bona voluntat, encobrixen les conductes d’assetjament i abús. A més, amb les evidències es buscarà no només previndre i parar possibles infractors, sinó també aconseguir canvis en el desig a l’hora d’actuar. Tot i que les mesures punitives són necessàries, amb les evidències es posarà el focus en com d’imprescindible és la creació d’espais on es possibilite un llenguatge del desig que vaja unit al llenguatge de l’ètica, de manera que tots i totes no només sàpiguen com actuar bé, sinó que ho desitgen. 

S’obri així un camí molt esperançador de transformació i millora per a tot el futbol asturià i també per a menors i joves esportistes de tota Espanya, perquè és una actuació pionera que portarà moltes millores en la seguretat de la infància i l’adolescència.

By Benjamín Menéndez

Professor de secundària a l'IES Alfonso II. Membre d'Asturies AEBE.