Rebel·lions de familiars contra “innovacions”. Anàlisi i alternatives (1)

Les innovacions milloren els resultats educatius, les “innovacions” (amb cometes) els empitjoren. Les rebel·lions familiars són contra eixe empitjorament generat per la proliferació de “innovacions” basades en faules i ocurrències. Els qui trauen profit d’eixes “innovacions” les anomenen innovacions, i així generen una confusió que porta al fet que part dels qui es rebel·len s’oposen a tota innovació. Els qui trauen profit d’eixes “innovacions” ataquen les innovacions i també ataquen a eixes famílies, qualificant-les de racistes o sexistes o d’extrema dreta precisament per rebutjar les seues “innovacions”. Amb eixos atacs generen un gran augment del suport al racisme, el sexisme i l’extrema dreta. També ataquen les innovacions.

L’alternativa és evident: aclarir com les mateixes famílies poden detectar la diferència entre les “innovacions” basades en faules i ocurrències, que empitjoren els resultats educatius, i les innovacions que aconseguixen els majors avanços cap a l’èxit educatiu de totes i tots perquè estan basades en evidències científiques d’impacte social. Cada vegada hi ha més recursos a disposició (gratuïta i oberta) de totes les famílies per a fer eixa diferenciació, com per exemple la plataforma científica ciutadana Adhyayana.

En la Declaració Universal dels Drets Humans, el seu article 26 afirma el dret a l’educació i el 27 el dret a participar del progrés científic i dels beneficis que d’ell resulten. No dialogar amb les famílies, i desqualificar a les que es rebel·len contra les “innovacions”, va contra els drets humans, perjudica els resultats educatius i fomenta moltíssim el racisme, el sexisme i el suport a l’extrema dreta.

[Imatge: Freepik]

By Ramón Flecha

Catedràtic Emèrit de la Universitat de Barcelona. Investigador número 1 del rànquing científic internacional Google Scholar en les categories de "gender violence" i "social impact" (violència de gènere i impacte social, respectivament). Director de REVERS-ED.