L´aprenentatge instrumental és essencial per a una educació infantil de qualitat des dels 0 anys.

Este segon article es dirigeix ​​a una altra de les claus per a l’educació de 0 a 3 anys: la importància de fomentar l’aprenentatge instrumental, guiant-nos per les evidències científiques d’impacte social i trencant faules i falses creences, com:

 • Els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys s’han d’avorrir.
 • Als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys no els interessen les lletres, ni els números… ni cap aprenentatge instrumental.
 • Introduir aprenentatges instrumentals tan prompte crea estrés tòxic en els xiquets i xiquetes.
 • Els adults no han d’intervenir per a ensenyar, són els xiquets i xiquetes els que han de descobrir per ells mateixos i soles perquè es produïsca aprenentatge.
 • L’organització de l’espai i els materials de l’aula són el més important i el que farà que un xiquet o xiqueta de 0 a 3 anys aprenga, i no la interacció amb l’adult o altres iguals.
 • Les obres literàries, musicals i artístiques patrimoni de la humanitat als més petits no els agraden, ni les entenen.
 • Fins que no es produïsca el desenvolupament dels prerequisits lectors no cal iniciar l’alfabetització.
 • El més important és que els xiquets i les xiquetes siguen feliços, no que aprenguen.
 • Les actuacions educatives d’èxit no es poden recrear amb xiquets i xiquetes tan menuts.

Estes faules empobreixen l’educació de 0 a 3 anys, negant molts xiquets i xiquetes una educació infantil d’alta qualitat. Pero tenim alternativa: seguir un camí ple d’esperança a través del qual recuperar i crear sentit, guanyant seguretat com a professionals, ja que no anem a l’aula cada dia a experimentar, sinó a aplicar allò que les evidències científiques d’impacte social ens assenyalen: la importància de començar com més prompte millor amb l’aprenentatge instrumental de lectura i matemàtiques. A les aules de 0 a 3 anys podem garantir-ho de manera efectiva gràcies a les actuacions educatives d’èxit:

 • Grups interactius: com a mestra en una aula de 2 anys i juntament amb voluntàries i voluntaris 2 vegades a la setmana, realitzem grups interactius. Una de les sessions la dediquem a lectoescriptura, treballant aquells aspectes que són importants per a l’alfabetització i havíem extret d’articles científics publicats a revistes d’alt nivell. Una altra sessió és per a treballar en habilitats logicomatemàtiques. Gràcies als grups interactius, família i professorat podem oferir un aprenentatge instrumental de 4 activitats d’alta exigència cognitiva, tant en lectoescriptura com en matemàtiques. A més, alhora i sense haver de triar, promovem la solidaritat entre els alumnes. Tots els xiquets i les xiquetes esperaven amb molta alegria aquells 2 dies en què familiars venien a l’aula i el voluntariat s’esforçava molt perquè ningú no es quedara enrere. Com a anècdota, recorde que va vindre una persona de pràctiques a l’aula i va comentar amb entusiasme: «Estos xiquets i xiquetes saben moltíssimes coses! És increïble amb només 2 anys».

 

 • Tertúlies literàries dialògiques (TLD). També a l’aula de 2 anys compartim tertúlies literàries dialògiques d’obres universals com El llibre de la selva, de Rudyard Kipling, La volta al món en 80 dies de Julio Verne, El Quixot de Miquel de Cervantes, L’Odissea, d’Homer…. Per a fer-ho, bé es prenen adaptacions de qualitat, llegint les mestres l’original per tal de detectar si l’adaptació s’ajustava, o bé seleccionem part del text original, sense traure la riquesa del llenguatge que sabem que tenen estes obres. Per a preparar les TLD comptàvem amb l’ajuda de les famílies, que amb els fills i filles a casa preparaven les intervencions. Quan no hi ha llenguatge oral, s’utilitzen les interaccions de servir i tornar sobre les que ja hem dialogat amb les famílies en tertúlies dialògiques. A l’aula es torna a llegir la part acordada. Es realitza la TLD, recolzant-nos les persones moderadores en allò recollit per les famílies i en les intervencions espontànies que fan els xiquets i xiquetes, tenint molt en compte els actes comunicatius. En recorde moltes, però va ser molt especial quan un alumne, que a l’inici de les tertúlies tenia poc llenguatge oral, un dia va alçar la mà per a demanar el seu torn i ens va explicar, en relació amb un paràgraf del Llibre de la selva, com era un milà i que el seu avi li n’havia ensenyat un que estava per la zona. Entusiasmat ens va parlar d’altres noms d’ocells. Tots i totes li agraïm que compartira tot este coneixement.

Les AEE ens permeten des dels 0 anys seguir el camí de l’èxit, que se centra en la qualitat dels aprenentatges instrumentals i la promoció d’interaccions entre l’alumnat i altres persones, integrant i tenint en compte la participació de la comunitat i una formació del professorat basada en les evidències científiques d’impacte social, és a dir, les que milloren les vides de les persones.

[Imatge: Pixabay]

By Vanessa Monar

Mestra d'educació infantil i primària. Màster en necessitats educatives i atenció primerenca