Autor: Vanessa Monar

Mestra d'educació infantil i primària. Màster en necessitats educatives i atenció primerenca