En un món on la salut mental dels i les joves és una prioritat creixent, la iniciativa Relationship Mapping liderada per Harvard va emergir durant la pandèmia com una estratègia efectiva per a millorar el benestar de l’alumnat. L’objectiu és garantir connexions positives i estables entre estudiants i persones adultes a les escoles, i estos dies el projecte està oferint una xarxa de suport i seguiment a les escoles nord-americanes que es vulguen adherir.

L’essència del mapeig de relacions rau a la creació intencional i organitzada de relacions entre alumnat i persones adultes a l’entorn escolar. En lloc de deixar-ho a l’atzar, s’identifiquen estudiants que no tenen connexions positives i se’ls aparella amb mentors de suport. Estos mentors estableixen vincles durant tot l’any escolar, cultivant un ambient que redueix l’assetjament, disminueix les taxes d’abandonament i potencia les capacitats socioemocionals. Imagina quants xiquets, xiquetes i adolescents tenen situacions adverses a casa. Sovint això coincideix amb altres dificultats a l’entorn escolar, com l’aïllament social o altres, cosa que fa més complicat que el xiquet o xiqueta demane ajuda. En casos així, el fet que una persona adulta estiga atenta a este xiquet o xiqueta, que s’interesse sovint per vore com li va, pot ser decisiu per a identificar situacions de risc i poder actuar quan es veu que alguna cosa no va bé.

Les implicacions són especialment importants per a xiquets y xiquetes en situacions socialment desfavorides. Aquells que pateixen maltractament infantil, assetjament escolar o altres desafiaments poden trobar en estes relacions de confiança amb adults un suport vital. La presència constant d’un mentor els pot ajudar a superar adversitats, proporcionant un espai segur on informar i expressar les seues preocupacions.

L’èxit de la iniciativa Relationship Mapping als Estats Units és un testimoniatge del potencial universal d’esta estratègia. El mapeig de relacions es pot organitzar a qualsevol centre educatiu, ja que no és complicat de posar en marxa. Tant de bo un dia les polítiques educatives promoguen esta i altres accions basades en evidències per assegurar que ningú no estarà sol o sola, que sempre hi haurà algú al costat, passe el que passe.

[Image by zinkevych on Freepik]

By Luis Miralles

Mestre de primària