soldados navidad periódico educación

L’anomenada Treva de Nadal va portar soldats de tots dos bàndols de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial a eixir de les seues trinxeres per a celebrar conjuntament el Nadal. Què feien mentrestant les hui considerades principals personalitats de les ciències i de l’àmbit social? Doncs hi va haver de tot, com al conjunt de la població. Un llibre recent ha desvetllat la diferent postura i el diferent valor de les aportacions de Jane Addams, Max Weber i Emile Durkheim.

Jane Addams és considerada pel treball social com la seua principal fundadora (conjuntament amb Mary Richmond). En aquell mateix moment estava treballant a la fundació de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat. Anys després rebria el premi Nobel. També era sociòloga, però la sociologia l’ha invisibilitzada considerant que els pares d’aquesta ciència social eren els seus coetanis Durkheim i Weber.

Què estaven fent mentrestant Weber i Durkheim? Tots dos van militar a favor de la guerra en bàndols contraris, van actuar com a patriota alemany i patriota francés, no com a sociòlegs, i sense cap diàleg entre ells. Ni responsables polítics ni ells mateixos van fer cas dels seus escrits previs sobre la pau. Per què aquests mateixos escrits són presentats encara hui com a valuoses aportacions d’aquests pares de la sociologia?

Aquest llibre demostra que Jane Addams és més fundadora de la sociologia que Weber i Durkheim, a més de refutar els arguments que intenten invisibilitzar-la com a sociòloga. Els temes que tractava (discriminacions sexistes, racistes…) i la manera de tractar-los (en cocreació amb la ciutadania i orientada a l’impacte social) estan molt més vinculades a les ciències socials actuals que les aportacions de Weber i Durkheim.

L’educació busca majoritàriament la pau, valor que troba a la vida i l’obra d’una dona sociòloga i treballadora social com Jane Addams i que és impossible trobar ni a la vida ni a l’obra de dos partidaris de la guerra com Weber i Durkheim.

By Ariadna Munté

Investigadora de Treball Social de la Universitat de Barcelona