brasil universidad indígenas periódico educación

El Brasil té avui 305 pobles indígenes, amb una població estimada en quasi 900 mil individus (https://www.gov.br/funai/pt-br); a l’inici de la colonització eren aproximadament 6 milions. Al llarg de més de cinc segles, els pobles indígenes al Brasil han tingut un accés molt precari a l’educació formal. En gran mesura i en diferents períodes de la història, l’educació estava destinada a fer que els indígenes foren assimilats i integrats a la societat. Aquesta realitat només va començar a canviar a finals dels anys 1970, quan hi va haver una intensa mobilització per part dels moviments socials que, de manera general, reivindicaven millors condicions de vida per a la gran majoria de la població brasilera. El Brasil vivia enmig d’una dictadura civil militar des del 1964 i la societat civil, incloent-hi els moviments indígenes, pressionava el règim per aconseguir més democràcia i més inclusió social. Tot aquest intens procés va resultar en la proclamació de la Constitució de 1988. Per primera vegada en la seua història, el país és finalment reconegut com a pluriètnic i plurilingüe.

Així, tot el sistema educatiu de l’Estat destinat als pobles indígenes va passar per una transformació profunda. A principis de la dècada dels 2000 van ser creats, a les universitats brasileres, cursos de llicenciatura en educació intercultural indígena, amb l’objectiu de garantir la formació de professors indígenes per a actuar a les escoles de les comunitats indígenes. Amb això, es complia el que determina la Constitució Federal del Brasil de 1988, garantint “l’accés dels pobles indígenes a una educació bilingüe diferenciada i intercultural” (enllaç). 

Actualment hi ha, al Brasil, 26 cursos d’educació intercultural indígena, distribuïts als estats brasilers on hi ha pobles indígenes. Els resultats de la inclusió indígena a les universitats brasileres són molt impactants. El 2016, Brasil tenia aproximadament 10 mil estudiants indígenes matriculats a universitats públiques i privades. Gran part dels llicenciats en els cursos d’educació intercultural actuen com a mestres a les escoles de les seues comunitats respectives i participen en cursos de postgrau en diferents àrees de coneixement.

Imatge de l’esquerra: Escola Indígena Txuiri, del poble Javaé, Municipi de Formoso do Araguaia, Tocantins; imatge de la dreta: Escola Indígena Malua, del poble Karajá, municipi de São Félix do Araguaia. Etapa a terres indígenes del curs d’educació intercultural de la Universitat Federal de Goiás.

By Elías Nazareno

Professor del curs de Llicenciatura en Educació Intercultural Indígena i coordinador del Programa de Posgrau en Història de la Universitat Federal de Goiás, Brasil.