El Dia Mundial de la Solidaritat, celebrat el dia 20 de desembre, es farà patent en moltes escoles. En moltes d’elles, serà en forma d’actes que es realitzen anualment com a recordatori i iniciativa de fomentar la solidaritat utilitzant un llenguatge de l’ètica, però no del desig. En altres escoles, on s’apliquen les evidències científiques d’impacte social, la solidaritat es practica dia a dia amb actuacions on l’alumnat aprén el contingut curricular alhora que treballa solidàriament i s’utilitza un llenguatge del desig cap als qui es comporten més solidàriament. Seguint la literatura científica, sabem que la diferència entre estos dos tipus de celebracions d’este dia mundial variarà notablement els resultats obtinguts.

El mateix ocorre en l’àmbit de la investigació educativa. Fins ara, s’ha presentat la solidaritat molt lligada a un llenguatge de l’ètica que presenta ser solidari o solidària com allò convenient, bo, però no sempre com allò que és desitjable. Per exemple, hi ha persones investigadores molt solidàries que han sigut injuriades, com de menys nivell científic, precisament per eixa actitud, argumentant que la ciència requerix d’una objectivitat que només s’aconseguix amb la distància. Aquell personal investigador que invertia temps lliure a fer algun voluntariat que millorava els resultats de l’alumnat de manera solidària era titllat de “poc seriós” o amb frases tan classistes com ser “amics dels pobres”.

No obstant això, estes tendències estan canviant quan l’impacte social és ara el focus dels principals programes d’investigació o fins i tot d’agències d’avaluació del professorat universitari espanyol. Ara, les persones investigadores han d’informar de l’impacte social que han obtingut amb les seues investigacions. Aquelles que han traslladat els resultats científicament validats d’impacte social de les seues investigacions en entorns educatius concrets tenen, sens dubte, un major avantatge en esta tasca.

Estem en el millor moment de la història, en què la solidaritat és cada vegada més valorada a nivell científic i social. Este canvi millorarà les escoles, la ciència i, en definitiva, la societat, fent-la cada dia més solidària, mostrant que ser-ho no sols és “bo”, sinó també atractiu.

[Imatge: Unsplash]

By Ane Lopez de Aguileta

Co-directora de Kaiera (kaiera.eus)