Més enllà de la seua major o menor qualitat com a avaluació, els resultats de PISA han preocupat les ciutadanies, professionals i governs dels països europeus. Cada vegada es té més clar que l’única manera de superar eixa situació és aportar evidències científiques d’impacte social, tasca en la qual ha sigut precursor a nivell mundial el Centre d’Investigació en Excel·lència per a Totes i Tots (per les seues sigles en anglés, CREA). Ja el seu estudi INCLUD-ED va ser l’únic de ciències socials i humanitats inclòs en la llista de la CE (Comissió Europea) de deu investigacions científiques europees d’èxit.

En buscar actuacions educatives que estiguen aconseguint l’èxit en diferents contextos europeus es troba que quasi totes elles són les denominades actuacions educatives d’èxit investigades per INCLUD-ED. Este dilluns 18 de desembre, s’ha comunicat l’aprovació, amb prop de tres milions d’euros, de la investigació REVERS-ED. Ara l’objectiu és analitzar els resultats d’eixes actuacions educatives d’èxit, aportar evidències científiques d’impacte social per a la seua recreació en molt diferents contextos i el desenvolupament de polítiques que les promoguen. L’estudi és sobre tots els països europeus amb un equip en el qual participen partners d’onze d’ells.

El professorat d’educació infantil, primària i secundària dedica grans esforços a millorar el dret a l’educació del seu alumnat, però eixos esforços no donen els resultats desitjats perquè amb molt bona intenció es dediquen a implementar les faules que reben en la majoria de formacions que se’ls proposen. L’aprovació d’este projecte és una gran esperança i una gran notícia per a tot l’alumnat, professionals, familiars i el conjunt de la societat.

[Imatge: Unsplash]

By Garazi Lopez de Aguileta y Marta Soler

Garazi Lopez de Aguileta, PhD Candidate at the University of Wisconsin-Madison. Marta Soler, Doctora per la Universitat de Harvard. Ex-presidenta de l'Associació Europea de Sociologia.