L’objectiu de desenvolupament sostenible 3 proposat per les Nacions Unides implica “garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots a totes les edats”. Per tal d’assolir este objectiu cal incloure la salut mental com una prioritat global, especialment les persones amb trastorns mentals greus, com la psicosi, amb índexs de prevalença alts, que preocupen per la cronicitat i els índexs de recaiguda.

La psicosi és un trastorn mental greu caracteritzat per una pèrdua de sentit de la realitat i una alteració de la personalitat. Tradicionalment, s’ha utilitzat una perspectiva biològica per a abordar-la, però cada vegada són més els estudis que posen el focus en les intervencions psicosocials.

Esta revisió sistemàtica ha analitzat i revisat tretze estudis que implementen intervencions basades en un enfocament dialògic entre persones amb psicosi. A partir d’esta anàlisi, s’hi identifiquen millores clíniques i sociolaborals, així com una acceptació positiva per part dels participants cap a este enfocament. La majoria dels pacients van poder reincorporar-se a la vida social activa, així com a la feina.

Quines són les claus d’èxit que s’extrauen d’estes intervencions?

Se centren en les interaccions entre persones, la construcció conjunta de significats, la importància del diàleg intern i l’agència personal, així com el paper de les tertúlies dialògiques en el procés terapèutic. En general, es considera important adoptar este enfocament dialògic en totes les interaccions amb pacients i entre els pacients al llarg de tot el procés, des de la seua rehabilitació i de forma continuada.

Tot i les limitacions indicades a l’estudi, es mostren indicis prometedors de l’eficàcia d’intervencions basades en l’enfocament dialògic davant de malalties psicòtiques. Altres investigacions han analitzat la transferibilitat de les tertúlies dialògiques en adolescents amb problemes de salut mental, obtenint bons resultats en un estudi de cas. Esperem que s’avance més en esta direcció per a millorar el benestar social i el personal de persones amb trastorns mentals greus.

[Imatge: Freepik]

By Mireia Barrachina

Orientadora educativa en la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Professora associada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de València