Un dels aspectes que com a mestra em sembla important és facilitar a les famílies l’accés al coneixement científic que les puga ajudar a prendre les millors decisions respecte a l’educació dels seus fills i filles. Freqüentment envie enllaços de publicacions que tracten els temes que habitualment inquieten les famílies (ús de pantalles i xarxes socials, deures, extraescolars, assetjament escolar…) i en no poques ocasions esta informació que comparisc amb elles serveix per a desmentir idees o afirmacions sobre educació que no tenen fonament científic.

A la societat actual, la informació és abundant i fàcil d’aconseguir. No obstant això, també és cert que a la xarxa hi ha una gran quantitat de publicacions basades en faules, mitges veritats o falsedats que poden confondre i desinformar qui les llegix. Per això, una de les qüestions que sempre m’he preguntat és si és possible trobar informació veraç a les grans plataformes de comunicació d’internet (Instagram, X, Snapchat…) respecte a temes de caràcter científic, tenint en compte que són espais virtuals llegits de forma massiva per milions de ciutadans i ciutadanes.

A l’article científic «An Instagram Hashtag Fostering Science Education of Vulnerable Groups during the Pandemic» s’expliquen els resultats d’una investigació que ha analitzat més de 5000 publicacions realitzades a les plataformes de xarxa social més conegudes durant la pandèmia. En ell, s’arriba a la conclusió que la informació falsa es publica molt, però que es reenvia molt menys que aquella informació veraç basada en les evidències avalades per la comunitat científica internacional. Així mateix es destaca que sí que hi ha publicacions de caràcter científic que se solen presentar de forma atractiva i comprensible.

De fet, l’article incideix que val la pena que la ciència utilitze este tipus de plataformes per a estendre’n el coneixement, ja que la població amb un nivell educatiu més baix és la més vulnerable a la informació falsa. Quan s’accedix al coneixement científic més top, este té un gran impacte que millora la vida de les persones que hi accedeixen, incrementant a més les possibilitats que esta persona o persones seguisquen interessant-se per la saviesa que ens aporten les millors investigacions.

És per això que, humilment, demane a les i els investigadors que utilitzen les xarxes socials per a divulgar el coneixement científic de forma accessible i atractiva, perquè totes les persones puguem basar les decisions que prenem en certeses que facen que es nostres vides siguen cada dia millors. Mentrestant, en temes educatius, continuaré utilitzant les plataformes Adyhayana, Sappho i publicacions de caràcter més divulgatiu com Diari Feminista o esta mateixa, Periódico Educación, que m’asseguren que allò que trasllade té un aval científic del màxim nivell.

[Imatge: Freepik]

By Patricia González

Mestra de primària i d’educació musical. Directora del CEIP Eres Altes de Riba-roja de Túria