Al llarg del curs els i les docents realitzem, juntament amb l’alumnat, nombroses visites a diferents espais culturals externs a l’escola amb el desig que estes diverses interaccions ens apropen multitud de coneixements que complementen l’aprenentatge de classe. Una de les visites més recurrents solen ser els museus de ciències. Estos espais presenten diversos continguts de caràcter científic de forma lúdica, comprensible i divertida, i són importants perquè tota la ciutadania puga accedir als coneixements que s’hi presenten. Així mateix, amplien l’accés a les ciències per a tota la societat independentment de quin siga l’origen social.

La ciència és clau per a millorar la vida de totes les persones. És molt important que xiquets i xiquetes mostren interés per a dedicar-se a la investigació perquè puguem comptar en el futur amb excel·lents científics i científiques que ens ajuden a comprendre el passat, transformar el present i enfrontar amb seguretat els reptes futurs. No obstant això, se sol presentar com a poc atractiva i molt difícil, reservada sols a unes poques persones.

És possible canviar esta percepció de la ciència apropant-la als xiquets i xiquetes perquè la valoren de manera positiva i la comprenguen. A l’article “The Role of a Museum-Based Science Education Program in Promoting Content Knowledge and Science Motivationse’ns planteja una interessant proposta per a contribuir a este propòsit a través de la preparació i la realització de visites a museus.

Segons este article, per a aconseguir que els i les estudiants de primària i secundària mostren interés per les ciències, estes han de ser presentades com:

  • Assequibles: han de percebre’s com una cosa a l’abast de totes les persones. Aconseguir que l’alumnat obtinga bons resultats acadèmics en les matèries relacionades augmentarà les probabilitats que vulguen seguir estudiant-les en cursos superiors.
  • Accessibles: l’alumnat ha de ser partícip de la construcció del seu propi coneixement. A més participació en activitats de tipus científic, més es valora la ciència i més es vol participar.
  • Pràctiques: han de veure’s com una cosa que ens fa comprendre millor el nostre entorn i que aporta millores a les vides de tots i totes.

L’adequada realització de visites a museus de ciències aconsegueix augmentar l’interés per les matèries de caràcter científic i fa que siguen percebudes com a matèries atractives i entretingudes. Si volem maximitzar l’aprenentatge alhora que aconseguim la resta dels nostres objectius és necessari preparar abans a l’aula l’accés als continguts que s’hi presenten.

Cal tindre en compte que els museus plantegen la informació amb un enfocament adreçat a l’aprenentatge per descobriment. No obstant això, l’evidència ja ha demostrat en nombroses ocasions que si els continguts estan prèviament sistematitzats i seleccionats, assegurem que els xiquets i xiquetes puguen anar descobrint i cobrint les metes que perseguim, aconseguint, a més, que este accés siga més inclusiu per a tot tipus d’alumnat.

Una idea interessant pot ser la implementació de tertúlies científiques dialògiques prèvies a la visita. D’esta manera, assegurarem el desenvolupament cognitiu alhora que els i les estudiants aprenen conceptes relacionats amb les ciències de manera atractiva i accessible. Gràcies a les reflexions compartides a través dels textos és possible també relacionar els continguts amb les vivències personals diàries, la qual cosa aporta la visió pràctica que busquem. Finalment, a la visita al museu seran capaços de transferir el coneixement ja adquirit als conceptes que s’hi proposen, gaudir de la visita i aprendre que el coneixement científic és per a totes i tots.

[Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash]

By Patricia González

Mestra de primària i d’educació musical. Directora del CEIP Eres Altes de Riba-roja de Túria