El 2015 la UNESCO va publicar la Declaració d’Incheon amb les propostes i els reptes que tenia l’educació en aquell moment, prenent com a horitzó l’any 2030. Este informe va proposar aprofundir en l’educació inclusiva i en l’aprenentatge per a tothom durant tota la vida.

El passat any 2022 la mateixa UNESCO va llançar un nou informe sobre educació (Reimaginar junts els futurs), el qual ha fixat la mirada a l’educació del 2050 reprenent els principals desafiaments que queden pendents respecte a plantejaments anteriors. S’hi confirma la necessitat d’aconseguir millores, amb la finalitat de reparar injustícies socials i amb el desig de transformar el futur.

En aquest sentit, la comissió internacional sobre el futur de l’educació de la UNESCO ha plantejat la necessitat establir els camins per a aconseguir un nou contracte social que estenga i promoga l’interés comunitari per l’educació de qualitat per a totes les persones. Tenint en compte que les anàlisis de diferents estaments internacionals i la investigació científica confirmen que els sistemes educatius transmeten i perpetuen les condicions socials de discriminació i exclusió, este informe proposa ser un punt de partida per a la conversa a nivell global que contribuïsca a caminar cap al consens per a reduir les desigualtats i per a implementar accions que milloren les vides de les persones.

Els principis fonamentals d’este informe són:

  • la garantia del dret a l’educació de qualitat al llarg de tota la vida
  • l’educació com a projecte públic i comú

Les propostes que exposa com a claus per al diàleg són:

  • organitzar l’educació en base a la solidaritat, la cooperació i la col·laboració d’estudiants, professorat i comunitat
  • establir plans d’estudis del segle XXI, adreçats a promoure el pensament crític basat en el coneixement científic, digital i humanístic i amb aprenentatges d’àmbit ecològic, intercultural i multidisciplinar, per a superar els reptes del futur.
  • revalorar la tasca docent com a element principal de transformació educativa i social.
  • transformar les escoles cap a models inclusius, equitatius i segurs.
  • ampliar els espais d’aprenentatge a totes les àrees i entorns possibles.

Este informe de tipus global pretén mobilitzar els esforços dels sistemes educatius i de la comunitat educativa internacional, sensibilitzant sobre la necessitat de prendre decisions contrastades per a la millora de l’educació, i així reimaginar el futur basat en l’herència social construïda des dels entorns educatius.

[Foto de Antenna en Unsplash]

By Josep Maria Canal

Mestre d’educació especial i primària. Professor de la Universitat Internacional de València. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit, la inclusió educativa, les Noves Masculinitats Alternatives i la socialització preventiva de la violència de gènere.