La comunicació oral és una de les primeres habilitats que les persones adquirim per a assolir una comprensió del món que ens envolta, així com per a aprendre i desenvolupar-nos al llarg de tota la nostra vida. Ací no hi ha debat i els estudis coincideixen a assignar-li un valor prioritari. Per tant, com més interaccions orals es duguen a terme a les aules, millor comprensió i aprenentatge de les matèries presentarà el nostre alumnat. No obstant això, quan entra en joc un segon idioma sembla que no se’n tinga tan clara la importància o coste més dur a terme este tipus d’actuacions basades en la interacció oral.

En este article s’analitza el desenvolupament de les competències oratòries en alumnes de secundària que han participat en una acció educativa dialògica en euskera: les Tertúlies literàries dialògiques (TLD). A continuació es presenten les claus de l’èxit dels impactes analitzats, els resultats generals dels quals reflecteixen una participació oral més gran de tot l’alumnat al llarg de les sessions, així com la millora de les seues habilitats d’oratòria en euskera analitzades (física, lingüística, cognitiva i socioemocional) :

  • Millores de les habilitats físiques, especialment en la fluïdesa i el ritme de la parla. L’alumnat afirma sentir-se més relaxat a les TLD, en comparació amb una aula ordinària on la interacció és bidireccional (professor/a-alumne/a). El professorat troba una interacció oral més gran entre el grup en euskera.
  • Millora de les habilitats lingüístiques, especialment en l’estructuració i l’organització del seu discurs. El professor detecta una millor capacitat metalingüística en els seu alumnat en fer un ús adequat de la gramàtica, així com la capacitat de corregir errors en escoltar els altres i en expressar-se. L’alumnat és conscient de millorar l’ús de tècniques retòriques mitjançant l’aprenentatge dialògic.
  • Millora de les habilitats cognitives, especialment quan els i les alumnes buscaven informació i demanaven aclariments a través de preguntes i quan examinaven críticament idees i punts de vista. Tant professorat com estudiants coincideixen en emfatitzar la millora a l’hora de fer contribucions argumentades mitjançant les TLD. Mitjançant l’ús de diàlegs, van avançar en la construcció de coneixements compartits.
  • Millora de les habilitats socials i emocionals, especialment a l’hora d’orientar o manejar interaccions i en l’escolta activa i la capacitat de resposta adequada. Els mateixos alumnes expressen com les interaccions de suport van ajudar a guiar el diàleg en compartir les seues idees dins del grup. De la mateixa manera, el professor indica que els estudiants “van desenvolupar habilitats d’escolta, aprenent a escoltar els seus companys de classe, respectant les opinions dels altres, respectant els torns”.

Trobem a la literatura gran varietat d’investigacions educatives que evidencien els beneficis acadèmics i socials de les TLD en diversitat de contextos. No obstant això, no hi ha tants estudis que se centren en el desenvolupament d’habilitats orals en euskera a l’educació secundària. Este estudi, tot i que presenta limitacions i requereix una investigació experimental addicional, demostra com l’ús de les TLD millora el desenvolupament d’habilitats orals, així com la confiança dels estudiants participants en l’ús del llenguatge parlat davant de la classe.

Tal com se cita a l’article:

Això té implicacions per a millorar l’aprenentatge i el desenvolupament social, ja que la investigació ha demostrat que quan les escoles paren atenció a l’oratòria ajudarà els estudiants no només a fer servir l’idioma de manera efectiva, sinó que també pot influir en el desenvolupament cognitiu i social.

Santiago-Garabieta et al., 2022

[Imatge: iStock by Getty Images]

By Mireia Barrachina

Orientadora educativa en la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Professora associada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de València