Les evidències en educació mostren clarament que generar espais segurs incideix positivament tant en la salut mental i emocional de les persones com en els aprenentatges, doncs, quan ens sentim recolzades, ajudades, valorades, escoltades… des de la solidaritat, el respecte i el diàleg, alhora que teixim bon ambient i amistat, aprenem més.

Per això, cada vegada més escoles i instituts recorren a formar-se en actuacions basades en els principis de l’aprenentatge dialògic, que milloren la convivència alhora que l’aprenentatge. Així doncs, fent aquest tipus d’actuacions, assegurem tenir present el diàleg en un pla d’igualtat, en què:

  • tots i totes senten que poden expressar-se lliurement, tenint en compte els arguments, rebutjant tota mena d’abús, burla o menyspreu;
  • es donen i valoren els gestos d’ajuda i solidaritat, tothom pot ajudar o ser ajudat;
  • es prioritza la participació de qui sol participar menys;
  • la procedència cultural, lingüística, religiosa o de qualsevol altra índole enriqueix les intervencions, sent la diferència un signe d’igualtat;
  • l’aprenentatge és a la base dels diàlegs i dóna sentit;
  • la participació augmenta i dóna seguretat;
  • es crea un ambient propici a la transformació personal i col·lectiva; etc.

Com a exemple, recordava una situació succeïda ja fa temps entre un alumne i una alumna: una d’elles, amb dislèxia, no solia participar a les tertúlies literàries dialògiques perquè no les havia pogut preparar, però quan ho feia tenia intervencions que els companys i companyes solien valorar. Així, doncs, un dia, un dels seus companys li va preguntar si havia llegit les pàgines acordades i davant la resposta negativa de la xiqueta, ell li va proposar llegir amb ella en el temps lliure perquè poguera participar del moment de la tertúlia. En aquest gest, el seu company va tindre molt present el principi de solidaritat i el va convertir en una interacció de qualitat. El gest solidari va ser explicat per la xiqueta i molt valorat per tothom. Va aconseguir que ella millorara el seu aprenentatge, facilitant que accedira a la lectura i promovent la seua participació, la qual cosa va repercutir en un major aprenentatge de tots i totes gràcies a la seua aportació. A més va enfortir l’enllaç d’amistat entre ells.

Per tot això, en proposar actuacions que tenen presents els principis de l’aprenentatge dialògic, es promouen contextos més segurs i solidaris que potencien la cura i el bon tracte, la qual cosa genera directament majors i millors aprenentatges en tots i totes, donant sentit al treball i a l’esforç per superar reptes en col·laboració amb les altres persones.

By Elísabet Gómez

Mestra d'educació infantil i primària