Avanços de l’Escola de Persones Joves i Adultes (EPJA) al Brasil

En el context de principis dels anys 90, vam tindre la Declaració de l’Organització de les Nacions Unides, amb l’Any Internacional de l’Alfabetització, que va ajudar a impulsar i destacar l’educació bàsica entre les altres polítiques socials. La declaració va permetre reconéixer el dret de tothom a la formació permanent. Tot i així, al Brasil, com en altres parts del món, encara hem d’avançar molt en les polítiques, però també en les pràctiques.

De professora a gestora i després a investigadora en EPJA, la meua trajectòria em va portar a les Accions Educatives d’Èxit, afavorint el treball que ací defense. A partir del coneixement de com transformar una escola en comunitat d’aprenentatge i com dur a terme Accions Educatives d’Èxit, vam començar a realitzar a l’escola la formació pedagògica dialògica del personal, desenvolupar grups interactius, biblioteca tutoritzada, tertúlia literària dialògica i comissions mixtes. Aquestes accions han permés garantir una gestió dialògica eficaç, orientada al màxim aprenentatge i a la transformació de patrons agressius i conflictius de convivència entre joves i adults. 

Però, funciona? Sí, funciona.

Durant els anys 2019 a 2021, vaig realitzar una investigació a l’escola sobre la “participació educativa de la comunitat”. Una part important d’aquesta participació és l’espai dialògic propositiu i valoratiu de les comissions mixtes que se celebren a l’escola. La comissió mixta de l’EPJA està formada per alumnes, professors, agents educatius, agents de serveis socials, agents administratius, gestors i persones de la comunitat, cosa que permet l’organització de les agendes més importants per als alumnes, fomentant la participació, el diàleg i el consens al voltant de temes controvertits. A les comissions mixtes es van prendre decisions sobre el servei de secretaria, la forma de convivència a l’escola, la manera de desenvolupar les classes i fins i tot les maneres d’organitzar els dinars i la seua qualitat.

La investigació va revelar entre els participants el seu grau de satisfacció: 

  • 100% dels enquestats van indicar que se sentien satisfets amb la manera com eren rebuts i tractats a l’escola, tant pel personal professional com pels seus companys. 
  • En detallar la resposta, el 98% van indicar estar satisfets amb l’espai d’escolta i veu i la recepció de les demandes presentades als diàlegs, a les reunions, a les aules. 
  • Pel que fa a l’aprenentatge i l’ensenyament a l’EPJA, el 98% també es va mostrar satisfet amb els continguts i les formes d’organització de la classe a l’escola. 
  • Per millorar: una petita part dels participants (16%) ha assenyalat el procés d’elaboració de les normes escolars (sobre aquest tema, l’escola prendrà el Model Dialògic de Prevenció i Superació de Conflictes); quant als espais per compartir l’aprenentatge entre tots a l’escola i els avanços en la gestió dialògica (5%) van indicar que cal millorar.

Amb aquests resultats és possible veure que les relacions dialògiques sostingudes a la comissió mixta, i que van ser articulades amb el Consell Escolar, són fonamentals en l’obertura d’espais de diàleg amb diversos sectors dels serveis públics per tal d’assegurar polítiques públiques i l’exercici permanent del consens col·lectiu necessari en la participació democràtica.

[Imatge: iStock]

By Maria dos Santos

Professora i directora d'una escola pública a Araraquara, interior de l'estat de São Paulo - Brasil.