La participació familiar que té més impacte positiu al primer cicle d’educació infantil

La participació familiar és un altre dels aspectes clau per a oferir una educació de 0 a 3 anys de màxima qualitat. Totes les educadores i educadors d’este cicle escolar tenen clar que cal afavorir esta participació, perquè es recull tant a les legislacions nacionals com autonòmiques dins dels seus principis pedagògics i també és un dels principis als projectes educatius dels centres. On caldria posar el focus és en quin tipus de participació familiar, segons les evidències científiques d’impacte social, és la que millora l’educació dels xiquets i xiquetes, perquè no tots els tipus de participació familiar revertixen en la millora acadèmica i de convivència a les aules de 0 a 3 anys. Ja fa anys el projecte «INCLUD-ED, estratègies per a la inclusió i la cohesió social a Europa des de l’educació» (2006-2011) va identificar els 5 tipus de participació familiar que es donen als centres educatius i quin d’ells era el que oferia més millores: la participació educativa.

A les aules de 0 a 3 anys moltes vegades no es tenen en compte estes evidències i només s’afavorix una participació de les famílies que no genera millora educativa. Per exemple, la participació informativa, que és unidireccional: les educadores informen a les famílies de què es farà amb els seus fills i filles sense que les famílies puguen prendre cap decisió sobre això (per exemple, sobre aspectes de vestimenta que han de portar els seus fills i filles, o sobre com s’ha organitzat el període d’acollida). Altres vegades s’utilitza la participació consultiva, en què la capacitat de triar és molt restringida, ja que se’ls oferix a les famílies opcions molt reduïdes. Per exemple, per a organitzar una formació per a famílies, de vegades es donen opcions tancades com ara “control d’esfínters” o “hàbits de son”?, sense consensuar ni dialogar amb les famílies.

Però les educadores i educadors que volem oferir l’educació de millor qualitat per als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, sense excepció, quin tipus de participació hem de promoure a les nostres escoles i aules? La resposta és clara: aquella que actualment té les evidències científiques amb més impacte social, la participació educativa que ens permet, a les escoles infantils de 0 a 3 anys:

  • Que les famílies estiguen implicades en l’aprenentatge dels seus fills i filles, per exemple, a través de la realització de grups interactius, on les famílies estan implicades directament per a afavorir l’èxit educatiu dels xiquets i xiquetes. Quan he realitzat grups interactius a les aules de 2 anys, les famílies participen en l’avaluació en finalitzar la sessió i és meravellós escoltar la gran implicació i la il·lusió davant els èxits no només dels seus fills i filles sinó de tots els xiquets i xiquetes de l’aula. Recorde un comentari d’una mare que amb els ulls brillants deia:

«quina passada, el que han avançat i només fa 2 setmanes que vam començar!»

O l’intercanvi de recursos entre les famílies quan sorgia alguna dificultat; recorde un pare que deia a una altra mare:

«jo, amb (…), perquè no em passe això, el que faig és asseure’m al costat i estar molt pendent perquè no es despiste, així aconseguisc que estiga molt atent»

També es donaven molts comentaris sobre que des que venien als grups interactius tenien més recursos per a ajudar a casa als xiquets i xiquetes. Una tia deia:

«Ara, com la tinc tota la vesprada, el que fem és fer moltes activitats com fem a l’escola, amb números i lletres»

  • Que les famílies trien quina formació volen realitzar per a la millora de les seues vides. A l’aula de 2 anys, per a la formació de famílies, vam proposar fer tertúlies dialògiques. Les famílies seleccionen els temes que els preocupen, les educadores busquem articles científics d’impacte social sobre la temàtica i els compartim a la tertúlia. Fer-ho així va omplir de sentit estes trobades i va generar relacions entre les famílies que reconeixien com a molt importants per a prendre decisions, sobre la criança i sobre com actuar o què dir davant de determinats comentaris.

Les relacions amb les famílies que es generen amb la participació educativa transcendixen el temps i l’espai de l’aula. Temps després algunes famílies i jo hem buscat espais per al retrobament i el diàleg.

[Més articles sobre educació de 0 a 3 anys]

[Imatge: Pixabay]

By Vanessa Monar

Mestra d'educació infantil i primària. Màster en necessitats educatives i atenció primerenca