Des del mateix dilluns, els qui som docents ens vorem en un ambient educatiu en què, vulguem o no, haurà repercutit molt la difusió mediàtica dels abusos sexuals a la infància en Espanya. Mentre que la docència de mala qualitat científica i en valors farà bàsicament de ressò dels missatges donats pels mitjans de comunicació, la docència de qualitat científica i amb valors s’orientarà a clarificar les veritats disponibles sobre este fet i no serà submisa sinó crítica amb els missatges dominants dels mitjans. Per això, seguirà entre altres estes dues orientacions:

  1. Clarificació de les dades. Els missatges donats pel defensor del poble i els mitjans dominants no es corresponen amb les dades de l’enquesta, feta per una consultora, que també estan incloses a l’informe. El missatge del defensor del poble ha generat molts titulars com ara: «més de 400.000 espanyols han sigut víctimes d’abusos de l’església catòlica». Tot i això, la citada enquesta diu que el 1,13% de la mostra han sigut víctimes de l’església, però el total de víctimes és un 11,7%. De la mateixa manera, cal aclarir que el 5,9% del total d’abusos s’ha produït en àmbits educatius religiosos i el 9,6% en àmbits educatius no religiosos. La insistència dels mitjans a identificar els abusos amb l’església catòlica porta a tapar els que es produeixen en altres escoles, deixant així el seu alumnat indefens davant del que també hi està passant, com de fet ho hem estat els qui hem estudiat a la pública des de l’escola bressol fins a la universitat.
  2. Posar l’èmfasi en les solucions. Malauradament, l’informe ignora les evidències científiques internacionals sobre les actuacions que han demostrat superar millor els abusos i tota mena de violència a les escoles. Esta dinàmica pot generar més presència pública i més recursos per a abordar este tema. Tot i això, no assegura que eixos recursos no s’utilitzen com fins ara per a actuacions que no han demostrat millorar la situació i que freqüentment es basen en faules. Com a exemple, un d’estos enganys és afirmar que és un problema de l’església catòlica i no del conjunt d’institucions i àmbits socials, quan l’enquesta deixa clar que el 90% dels casos es produeix a la família, l’àmbit laboral o en internet, entre d’altres. Al Periódico Educación, ja hem informat sobre les publicacions de la Comissió Europea i de les millors revistes científiques on s’expliquen estes actuacions que sí que superen els abusos.
[Imatge: iStock]

By Ane Lopez de Aguileta

Co-directora de Kaiera (kaiera.eus)