Hem sentit moltes vegades que les noves generacions no aprenen tant del que els diem sinó del que veuen fer. L’hàbit de llegir (i, més encara, gaudir de la lectura) és un bon exemple del qual es parla molt. Arran de les proves d’avaluació internacionals com PISA o PIRLS, ens han arribat enguany nombrosos titulars de premsa sobre com influeix parlar amb els nostres fills i filles, o sobre la importància de fomentar la lectura des d’edats primerenques.

Les evidències deixen clar que els resultats en competència lectora no depenen del nivell socioeconòmic de les famílies; el que més incideix són altres elements com les expectatives, les interaccions i una educació de la lectoescriptura de qualitat a les escoles. Tant a les famílies com al professorat els preocupa molt vore que els resultats en este aspecte continuen sent molt millorables.

Hui tenim 4 articles que aporten multitud d’evidències científiques que ens poden guiar en eixa millora que volem vore en el futur més pròxim:

Que tingues un dia genial!