leer en familia desde los cero años periódico educación

Sí, és un regal per a tota la vida.

Sovint els familiars, les mestres, educadors… expliquem contes als nens i això està molt bé, però també és molt important i sovint oblidem la importància de llegir en veu alta als xiquets i xiquetes. Les evidències científiques demostren els importants beneficis de llegir en veu alta als nens i nenes des de fa ja moltes dècades. Les dimensions lingüístiques són diferents entre el llenguatge oral i l’escrit: el lèxic, la morfosintaxi, la semàntica i la pragmàtica són diferents. Cal familiaritzar i socialitzar els xiquets i xiquetes amb aquest llenguatge escrit des del naixement.

Llegir als nens i nenes contribueix a mostrar que darrere les lletres hi ha paraules, text, i per tant conviden a descobrir l’apassionant món de la lectura. D’ací ve la importància de seleccionar des del naixement lectures que contribuïsquen al despertar intel·lectual i cultural del nen o la nena i que en propicien el desenvolupament cognitiu òptim. Coneixem les tertúlies dialògiques en escoles bressol, on els mestres i familiars llegeixen les històries d’Ulisses als nens i nenes que, tot i no poder llegir, escolten amb atenció i entusiasme els textos que els llegeixen. És important que la persona adulta lectora siga capaç d’apassionar-se i que a través de l’entonació aconseguisca contagiar l’interés i despertar la curiositat del nadó. Prompte, aquesta lectura permetrà una interacció dialògica que s’anirà desenvolupant a mesura que el llenguatge oral del nen o nena vaja evolucionant.

L’evidència científica demostra que la lectura dialògica, que inclou tant la lectura en veu alta com els seus diàlegs, des de les primeres edats té un impacte positiu en el futur domini de la lectura i l’escriptura. Com sabem, són dos aspectes claus per a una bona trajectòria escolar i per a l’èxit educatiu. Igual que els xiquets i xiquetes necessiten des del seu naixement la parla de l’adult per a poder desenvolupar el llenguatge oral, també necessitaran la lectura en veu alta per a desenvolupar habilitats vinculades a la lectura i a l’escriptura. Vygotski ja afirmava que per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura cal que les lletres es convertisquen en elements corrents de la vida dels infants, com ho és el llenguatge.

En aquestes dates, és bo recordar que seure al costat dels menuts de la casa i llegir-los bones històries és un dels millors regals que els podem fer; és per a tota la vida.

By Elisenda Giner

Doctora en Educació. Professora a la Universitat de Barcelona. Professora de cicles formatius. Educadora social