trabajo en equipo niños niñas periódico educación

L’evidència científica al llarg de la història ha demostrat que les actituds tenen un impacte rellevant en l’aprenentatge. Estudis més clàssics atorguen un paper protagonista a les expectatives del professorat respecte del rendiment efectiu dels estudiants, com és el conegut “efecte Pigmalió”. Així mateix, l’interaccionisme simbòlic de Mead suggereix que la identitat de cada persona és el resultat d’un procés social, per la qual cosa les interaccions que es facen dins d’un context educatiu marcaran les actituds i les percepcions dels estudiants cap a l’aprenentatge. 

Actualment s’evidencia que, en termes generals, més motivació i un millor autoconcepte s’associen amb millors resultats acadèmics, especialment conforme s’avança en nivells educatius més alts.

Aquesta investigació analitza, per primera vegada, l’impacte de dues actuacions -la participació en grups interactius i les tertúlies literàries dialògiques- en les actituds que mostren els estudiants cap a l’aprenentatge. Els resultats d’aquesta investigació suggereixen que: 

  • L’alumnat que participa en aquestes actuacions té una actitud clarament positiva envers l’aprenentatge i en gaudeix aprenent. Participar-hi capacita els estudiants per transformar les seues pròpies actituds cap a l’aprenentatge. Això es pot explicar pel context d’empoderament positiu, basat en les altes expectatives, element clau d’aquestes actuacions.
  • En el cas dels grups interactius, l’actitud més valorada és el treball col·laboratiu. L’alumnat valora de forma significativa la presència d’altres adults a l’aula, la qual cosa reforça la teoria de l’aprenentatge social de Vygotsky i diferencia aquesta organització d’aula d’altres grups d’aprenentatge col·laboratiu.
  • A les tertúlies literàries dialògiques l’autoimatge i la confiança en u mateix són les dues actituds més clarament valorades en aquesta actuació. Aquestes es construeixen en diàleg a través dels actes comunicatius diversos que s’intercanvien a la tertúlia; també en la seua lectura i preparació, i amb els diàlegs dels personatges de les històries que allotgen les grans creacions de la humanitat.

L’èxit acadèmic de l’alumnat que participa en aquestes actuacions s’explica, per tant, pel fet que participar-hi va transformant el context dels xiquets i xiquetes, promovent actituds cada vegada més positives cap a l’aprenentatge. 

Aquests resultats mostren elements essencials de dos actuacions, grups interactius i tertúlies literàries dialògiques, i la importància que sempre estiguen presents en la seua aplicació.

[Imatge: iStock]

By Mireia Barrachina

Orientadora educativa en la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Professora associada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de València