Les primeres vegades són importants i això ha demostrat l’evidència científica per a les relacions afectivosexuals. En este sentit, sabem que les experiències afectivosexuals influïxen en aspectes tan rellevants com la nostra salut o el recorregut acadèmic i, també, que totes elles es basen o bé en el consentiment o en la coacció.

Una cosa molt rellevant que s’ha evidenciat és que són les primeres experiències afectivosexuals que tenim, tant les que tenen lloc en relacions estables com en esporàdiques, les que tenen un impacte més gran, perquè servixen de referència per a les relacions que s’escolliran en el futur. Però no només és important com són estes primeres relacions, sinó com són recordades. Aprofundint un poc més, en estes primeres relacions afectivosexuals, és important atendre a quines interaccions es tenen, perquè seran la clau de com es recordaran les relacions. I com les recordem jugarà un paper crucial en com interpretarem, triarem i actuarem en les futures relacions.

Imaginem-nos, per exemple, una xica que té una primera experiència sexual amb un xic i ell li fa comentaris menyspreatius. Estos comentaris tindran conseqüències negatives, però què passa si les amigues d’esta xica l’han pressionat per a tindre una relació afectivosexual amb la persona que fóra, perquè “ja tocava”, i fins i tot exalcen que s’haja enrotllat amb “el malote”? Aleshores és probable que esta xica senta vergonya de dir que no li ha agradat o fins i tot que interprete que, pel fet d’haver tingut una relació afectivosexual amb un xic violent, ha guanyat estatus social, el que coneixem com el fenomen del miratge de l’ascens. Esta xica no només se sentirà pressionada per a dir que, en lloc de nefasta, ha sigut una experiència excitant, sinó que a més, en repetir este discurs, es reforçaran les connexions neuronals que vinculen les actituds menyspreatives del xic amb la seua excitació, normalitzant el menyspreu que ha patit en la seua primera relació i emmagatzemant esta experiència a la seua memòria com un record “positiu”. Així, en futures ocasions, és probable que trie de nou xics amb qui tindre relacions d’este tipus.

Però, què passaria si, en lloc d’aquelles interaccions que reforcen esta primera experiència afectivosexual violenta com a atractiva, el portaren a considerar-la tal com va ser? L’evidència científica també ha demostrat que es pot transformar els records que tenim sobre les primeres relacions afectivosexuals. Una intervenció psicoeducativa va mostrar que la lectura i el diàleg d’un text científic sobre l’amor aconseguia augmentar la consciència crítica de les joves sobre la força del discurs coercitiu en les experiències i records sobre experiències afectivosexuals, modificant els records autobiogràfics de relacions violentes que havien tingut i reconeixent-les com a negatives, la qual cosa prevé la victimització futura.

Què es pot fer des dels centres educatius? 

Les primeres relacions afectivosexuals de moltes persones tenen lloc durant l’adolescència, etapa en què els centres educatius són un context molt present a la vida de les i els joves i, per tant, claus per a previndre que estes primeres relacions afectivosexuals siguen violentes i que les interaccions que s’hi tenen al voltant fomenten la pressió de tindre una experiència sexual “siga com siga i amb qui siga”. Les persones que treballen en contextos educatius amb joves tenen l’oportunitat de cuidar les interaccions que es donen entre i amb l’alumnat al voltant de les primeres relacions afectivosexuals per a assegurar que estan carregades de llibertat, igualtat i bellesa i debilitar la força del discurs coercitiu dominant que les pot pressionar a tindre una experiència afectivosexual amb un xic violent. A més de previndre, des dels centres educatius també es pot actuar perquè xiques que han tingut una primera relació afectivosexual menyspreativa la recorden com a tal i trien relacions futures lliures de violència. Les tertúlies feministes dialògiques (TFD) són una actuació educativa d’èxit que ha demostrat tindre resultats positius amb joves en múltiples contextos, llegint i dialogant entorn de les evidències científiques sobre gènere. Les TFD són un recurs a l’abast de tothom, per això contribuir a la prevenció de la violència de gènere des de les primeres relacions afectivosexuals de les i els joves és possible des de l’educació.

[Imatge: Freepik]

By Alba Crespo

Graduada en psicologia a la Universitat de València i estudiant de màster en psicologia general sanitària en la Universitat Rovira i Virgili