El dret i la llibertat d’enamorar-nos

Hui llegirem i escoltarem articles i reportatges sobre els orígens de la celebració de Sant Valentí, recomanacions i trucs per a enamorar algú o per a fer el regal perfecte, o crítiques al consumisme que es promou cada any en estes dates. Des del Periódico Educación tenim el compromís de posar la mirada sempre a les qüestions que milloren les vides de xiquets, xiquetes, joves i persones adultes. Per això hui volem ajudar compartint algunes evidències científiques i reflexions.

Hi ha persones que falsament s’autoproclamen expertes i difonen la idea equivocada que l’amor romàntic i buscar l’amor ideal són factors que augmenten la probabilitat de patir violència de gènere. En realitat, el veritable amor exclou qualsevol forma de violència i, al seu lloc, és un factor protector contra la violència de gènere. Cal anar amb compte amb estes afirmacions sense fonament i recordar que l’amor ajuda a previndre la violència.

Este tipus d’afirmacions que contradiuen les evidències científiques es publiquen i es compartixen amb tanta insistència que sembla que passen a formar part de l’opinió general. Les sentim tant que a moltes persones els sonen coherents i creïbles. De vegades, fins i tot des de la formació del professorat i les administracions públiques, s’han arribat a elaborar i difondre materials instructius “d’educació afectiva i sexual” que:

  • no esmenten les claus que segons la ciència són eficaces per a previndre la violència de gènere i fomentar relacions sanes;
  • es basen en hipòtesis que no tenen base científica, sinó que són idees de suposades “persones expertes” i
  • promouen pràctiques que de vegades arriben a vulnerar els drets de xiquets i xiquetes.

Sabem per la literatura científica que les primeres relacions afectives són claus i que importen moltíssim per al desenvolupament futur de les i els joves. Els centres educatius són entorns on podem cuidar i afavorir les relacions entre xiquets i xiquetes, incorporant als diàlegs del dia a dia temes com la importància de l’elecció per a qualsevol relació, triar persones que sempre ens tracten bé. A més, com a professorat tenim la possibilitat i la responsabilitat d’accedir a les evidències científiques sobre educació afectiva i sexual per a no caure en els enganys que ens arriben des de diferents àmbits. 

Defensem el dret i la llibertat de tots els xiquets i les xiquetes, de totes les persones, a enamorar-se i gaudir d’una vida satisfactòria, apassionant i lliure de violència.

[Més articles sobre l’amor i la seua rellevància per a l’educació]