Una anàlisi dels programes “Head Start

La creixent evidència científica recolza que l’educació infantil (EI) és un recurs efectiu que reporta grans beneficis per a millorar l’aprenentatge i el desenvolupament primerenc dels xiquets i xiquetes, especialment en els i les més vulnerables, però que no es podrà obtindre el màxim benefici si no existix una assistència regular a l’escola.

Per a comprendre les conseqüències de l’absentisme i desenvolupar solucions efectives per a reduir-lo, es requerix una comprensió més profunda de les barreres per a l’assistència a l’escola i quins xiquets i xiquetes tenen més probabilitats de faltar. La investigació Why are children absent from preschool? A nationally representative analysis of Head Start programs“, publicada en “Frontiers in education“, utilitza una mostra representativa a nivell nacional dels i les assistents al Head Start (programa de EI del govern federal als Estats Units l’objectiu del qual és minimitzar les disparitats en el rendiment dels xiquets i xiquetes per raons socioeconòmiques). En l’estudi es troba que no hi ha una raó subjacent per a l’absentisme; el que hi ha és una sèrie de factors que transcendixen els contextos que contribuïxen als alts nivells d’absentisme als Estats Units. Encara que sí que es destaquen en la investigació algunes característiques que les escoles i les aules han de promoure perquè hi haja un menor absentisme escolar en EI com són: la quantitat i qualitat dels servicis (transport, menjador, salut…) que es brinden a les famílies des dels centres escolars, la major seguretat i qualitat educativa que les aules oferixen a l’alumnat i que és percebuda per les famílies com molt important per al desenvolupament dels seus fills i filles i elements de suport social. És a dir, que les escoles i aules faciliten les relacions solidàries entre les famílies i d’estes amb l’escola.

Reduir l’absentisme en EI requerix un enfocament integral que involucre a tota la comunitat educativa, ja que els factors que donen forma a les absències en estes primeres etapes educatives són variats. Les troballes d’esta investigació llancen llum sobre les estratègies per als centres escolars que estan enfocades a rebaixar les absències com la qualitat dels aprenentatges i de les relacions socials que s’oferixen a les aules de EI. Estes evidències coincidixen amb els impactes que la síntesi d’investigació A research synthesis of the impacts of successful educational actions on student outcomes” observa respecte a la reducció de l’absentisme com a resultat positiu relacionat amb la participació de la comunitat a les escoles que implementen actuacions educatives d’èxit i es transformen en comunitats d’aprenentatge. Estes troballes obrin camins segurs per a abordar este problema i aconseguir que més xiquets i xiquetes puguen obtindre els beneficis potencials de l’assistència a la EI.

[Este article es va publicar per primera vegada en DF Diario Feminista, l’1 de gener de 2023]
[Imatge: Freepik]

By Vanessa Monar

Mestra d'educació infantil i primària. Màster en necessitats educatives i atenció primerenca