Actuacions educatives generadores d’amistats que fomenten èxit

Alguns sectors de la societat insistixen que l’escola i la societat actual fomenten la competitivitat en la infància i l’adolescència. D’altra banda, es planteja com algunes escoles estan lluitant contra esta situació negativa i com ho fan prioritzant els processos i no els resultats, educant “per a la felicitat” i no centrant-se tant en coneixements i habilitats.

Les evidències científiques han deixat clar que no cal triar, que esta dicotomia entre col·laboració i alt rendiment és falsa. De fet, la “pedagogia de la felicitat” no genera ni èxit acadèmic ni el màxim benestar individual ni col·lectiu. Per sort, tenim actuacions educatives d’èxit que aconseguixen els màxims resultats mitjançant un ambient dialògic i de no competitivitat entre l’alumnat, la qual cosa genera molt de benestar.

Totes les actuacions educatives d’èxit es complementen entre elles en la consecució dels fins que tots desitgem: èxit acadèmic i felicitat en un ambient segur i col·laboratiu. De manera molt resumida, el model dialògic de convivència promou el desenvolupament d’amistats basades en els millors sentiments; però és que és al dia a dia de l’aula i del centre, on fan tasques acadèmiques de les assignatures, on es valoren este tipus de comportaments a l’hora de relacionar-se entre ells i elles.

Posant un exemple, en grups interactius l’objectiu és que un grup divers d’uns 5 estudiants, dinamitzat per una persona adulta de la comunitat, resolga tasques de matemàtiques, anglés o l’assignatura que siga. Es comuniquen en totes les seues dimensions (no només verbal) per a explicar-se els continguts i resoldre les activitats entre elles i ells. Valoren els qui són pacients alhora que exigents ajudant quan saben alguna cosa, igual que valoren els qui es deixen ajudar buscant la seua oportunitat de poder aportar a la resta; no valoren els que resolen la tasca sense ajudar els altres, ni tampoc els que passen de fer-la.

Estes amistats, que es cultiven amb cada sessió, poden aconseguir tot allò que volem i desitgem en el nostre alumnat: que tinguen relacions en què s’ajuden a superar les seues dificultats acadèmiques i personals, així com a aprendre dels èxits i les virtuts dels altres. Amistats crítiques i solidàries que es posen les piles entre elles i rescaten algú (algú que vulga ser rescatat). Amistats que somien alt amb vides ideals i s’ajuden per a treballar per millorar les seues vides i les de la resta.

Volem millorar els resultats acadèmics alhora que millorem els processos i la col·laboració entre els alumnes? Fem de manera freqüent, intensa i rigorosa actuacions educatives dèxit.

[Imatge: Pexels]

By Guillermo Legorburo

Investigador predoctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Mestre d'Educació Primària